Du er her: Forside / Årets tilskudd til tømmerkaier

Årets tilskudd til tømmerkaier

Landbruksdirektoratet har gitt 53,3 mill. kroner i støtte til bygging av tømmerkaier i 2019. I AT Skogs geografi er 23 millioner gitt i tilskudd til kaiprosjektet i Fusa kommune på Vestlandet.

I disse dager åpner Kvamen tømmerkai i Fjaler, der AT Skog har eierandel på 50 %. Staten har bidratt med 23 millioner kroner i tilskudd.

Tømmerkaier som har fått tilskudd i 2019:

  • Børøya (Hadsel kommune)
  • Storskjæret (Steigen kommune)
  • Samnøy (Fusa kommune)
  • Risøyhamn (Andøya kommune) – har fått innvilget tilleggssøknad
  • Drammensregionens virkesterminaler (Lier kommune) – har fått innvilget tilleggssøknad

30 kaiprosjekter 

Siden ordningen med støtte til bygging av tømmerkaier startet i 2011, er det til sammen gitt tilskudd til nærmere 30 kaier, fra Drammen i sør til Lenvik i Troms, oppsummerer Landbruksdirektoratet på sine nettsider.

Kaiene som er bygd eller under planlegging og bygging, har en samlet byggekostnad på nærmere 700 mill. kroner. Av dette utgjør støtten fra staten omkring 340 mill. kroner.

Mange av kaiene dekker flere funksjoner, men tømmertransport har gjennom tinglyste bruksrettsavtaler prioritet på kaiene som har fått og får støtte.

Bidrar til økt aktivitet 

– Om det ikke er tømmerkaienes fortjeneste alene, så har avvirkningen i mange av kystfylkene økt formidabelt de siste åra, sier seniorrådgiver Per Gjellan i Landbruksdirektoratet.

For kystfylkene fra Vest-Agder til Finnmark, har avvirkningen av gran doblet seg de siste ti åra, fra 1 mill. til 2 mill. kubikk per år. På Vestlandet har avvirkningen av gran nær på blitt 3-doblet i samme periode. 

– Siden det til dels finnes lite lokal skogindustri langs kysten, så har selvsagt tømmerkaiene vært et viktig bidrag for å sikre avsetning, konkurransedyktige tømmerpriser og kostnadseffektiv transport av tømmeret til skogindustrien. Mye er nå bygd ut og vi nærmer oss en tilfredsstillende kaistruktur, men i noen områder er det nok fortsatt rasjonelt å etablere en ny tømmerkai før strukturen er komplett, avslutter Gjellan.

Nyåpnet tømmerkai i Egersund 

Inntil 50 000 kubikkmeter tømmer vil årlig bli transportert over Egersund tømmerkai. Denne kaia fikk tildelt 19 millioner kroner i tilskudd til bygging i 2017.

Totalkostnaden var på ca. 25 millioner kroner. Kaia har en lengde på 72 meter og et bakareal for tømmer på 2 dekar.

Tømmerkaia vil skipe ut tømmer fra opprinnelig 17 kommuner:

Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Eigersund, Bjerkreim, Lund, Sokndal, Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord.

Skogeierne i denne regionen er sikret tilgang til kaia og sjøtransport gjennom en langsiktig og prioritert bruksrett til anlegget.

FAKTA

Kaier som AT Skog eier

Heleide tømmerkaier: Herre i Bamble, Eydehavn i Arendal, Barnavik i Hjelmeland, Søndenåneset i Vindafjord, Samnøy i Fusa (prosjekt under arbeid), Feios i Vik, Naustdalsstranda i Eid og Sande i Gloppen.

Deleide tømmerkaier: Kaupanger i Sogndal (74 %) og Kvamen i Fjaler (50 %).