Tømmerkaia vil skipe ut tømmer fra opprinnelig 17 kommuner:

Rennesøy, Finnøy, Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Eigersund, Bjerkreim, Lund, Sokndal, Sirdal, Kvinesdal og Flekkefjord.

Skogeierne i denne regionen er sikret tilgang til kaia og sjøtransport gjennom en langsiktig og prioritert bruksrett til anlegget.

FAKTA

Kaier som AT Skog eier

Heleide tømmerkaier: Herre i Bamble, Eydehavn i Arendal, Barnavik i Hjelmeland, Søndenåneset i Vindafjord, Samnøy i Fusa (prosjekt under arbeid), Feios i Vik, Naustdalsstranda i Eid og Sande i Gloppen.

Deleide tømmerkaier: Kaupanger i Sogndal (74 %) og Kvamen i Fjaler (50 %).