Årets valg er i gang – gjør som Terje og bruk stemmeretten

Som medlem i AT Skog kan du være med å påvirke din organisasjon.

Fra mandag 27. mars og to uker framover kan du delta i årets valg av utsending til AT Skogs årsmøte.

– Gjennom gårdsdrifta er vi medlem av flere samvirker, også AT Skog. Jeg er opptatt av medlemsdemokratiet. Det er viktig å delta i valget og avgi sin stemme, oppfordrer bonde og skogeier Terje Riis-Johansen i Skien.

– Benytt muligheten

Innimellom fjøsstell og jobb som fylkesordfører i Vestfold og Telemark, kan han avgi stemme når det passer best for ham i timeplanen.

Som samvirkemedlem og aktiv politiker med to perioder som statsråd bak seg, er han over snittet opptatt av at folk må engasjere seg i valg.

– Det er viktig å benytte muligheten til å påvirke, understreker han.

Valgperioden

Årets valg av utsending i 69 valgkretser gjennomføres digitalt. Du kan avgi stemme fram til midnatt tirsdag 11. april.

Valg av utsending til årsmøtet vil foregå i Min side, der du finner en liste med navn på alle medlemmene i din valgkrets. Alle medlemmer er valgbare.

Resultatet publiseres i Min side

Gjennom digitalt valg, kan alle medlemmer være med å påvirke organisasjonen uavhengig av hvor de bor. Den digitale løsningen kan benyttes når som helst på døgnet.

Resultatet av valget blir gjort kjent for det medlemmet som får flest stemmer fra valgkretsen og som dermed møter som valgkretsens utsending i AT Skogs årsmøte 10. mai på Strand hotell Fevik i Grimstad. Resultatet blir også publisert for alle medlemmer i Min side.

Godt valg!

Skrevet av Stine Solbakken
27/03/2023