Årsmøtet omfavnet ny medlemsfordel

– Denne forsikringen er det ingenting å lure på. Dette er jo nesten gratis, sier leder i Drangedal skogeierlag, Terje Gautefall.

Et enstemmig årsmøte i AT Skog sa ja takk til den kollektive ansvarsforsikringen for alle skogeiernes private veier.

Først i landet

– Vi er stolte av at vi er det første andelslaget i landet, som tilbyr medlemmene våre en rimelig ansvarsforsikring på privatvei og tun. For 200 kroner i året, eller ca. 17 kroner per måned, får du mye trygghet for pengene, uttalte adm. dir. Anders R. Øynes da han presenterte det nye produktet for utsendingene på årsmøtet i Bø i Telemark.

– Forsikringen omfatter også bruer, presiserte Arne Eiken, som har jobbet med Hvisat. Han er også markedsansvarlig for serviceavtalen BEDRESKOG.

Nye produkter til skogeierens beste

AT Skog jobber kontinuerlig med nye løsninger og produkter, som er til nytte for skogeierne. I fjor ble BEDRESKOG lansert som nytt produkt i AT Skog. I år kommer Hvisat.

– Bakgrunnen er den såkalte Snøås-dommen i Drangedal, som legger ansvar for skade på tredjeparts eiendom hos eieren av veien. Forsikringen dekker skogeiers private veier og andelen skogeieren måtte ha i et veilag, forklarte Eiken på spørsmål fra salen.

– Ansvarsforholdet er knyttet til det å eie vei – og ikke egen aktivitet. Derfor velger AT Skog å legge forsikringssummen inn i den årlige kontingenten. Medlemmer som ikke ønsker forsikringen, må aktivt velge den bort, opplyste Øynes og Eiken.

– Jeg vil gi honnør til administrasjonen for at de har fått til denne ordningen for en rimelig penge, sa leder i Hovin skogeierlag, Svein Bakka.

Årsmøtet vedtok at kontingenten settes til 850 kroner for alle. Med veiforsikringen blir det årlige beløpet 1050.

Les også denne saken fra årsmøtet: – Skal sikre markedsandeler

Styreleders tale

Markedet og konkurransesituasjonen var hovedpunktene i styreleder Olav A. Veums årsmøtetale.

– I tida framover tror jeg vi må gjøre en rekke nye grep for å være konkurransedyktige, men også troverdige og rettferdige. Vi skal sikre best mulig pris og gi et konkurransedyktig tilbud til våre eiere. Skogeierne i AT Skog skal være trygge på at de får et godt tilbud uten at de må presse det fram gjennom konkurranseutsetting. Dette er vanskelig, men vi må ikke komme i en situasjon der de minst lojale blir best premiert, sa Veum.

Han la vekt på følgende punkter videre:

– AT Skog skal utvikle seg som skogeiers førstevalg i Agder og Telemark – det skal ikke være en sovepute at vi oppnår gode resultater, men en inspirasjon til videre arbeid. Vi skal videreutvikle samarbeidet med andre aktører i skognæringen og videreføre vår offensive posisjon. Vi skal bli en foretrukken leverandør i Norge og Norden. Det er i markedet slaget står og da må vi også skape verdier for kundene våre.

– Skognæringa har kommet langt i digitaliseringen, men det er fortsatt store potensial. Kunnskapen om næringen vår blir mindre. Vi må jobbe med omdømme og kommunikasjon, som forteller at skogen er svaret på klimaproblemene og synliggjør behovet for ny verdiskaping.

– Vi må sikre skogeiers råderett og mulighet for ressursutnyttelse. Jeg tror vi kommer inn i ei tid der det blir like viktig å sikre nok råstoff som å sikre avsetting. Da må vi ikke ha et restriksjonsnivå som gjør det vanskelig å utnytte skogens bærekraftige potensiale, oppsummerte Veum.

– Vi er forberedt

Adm. dir. Anders R. Øynes presiserte at han er opptatt av å snu utfordringer, som for eksempel konkurransesituasjonen, til muligheter.

– Jeg vil bruke mest tid på dem som velger AT Skog og tilby gode produkter og tjenester til lojale andelseiere. Vi skal tro på oss selv og framsnakke AT Skog. Framover jobber vi også med bedre service og tilgjengelighet. Vi vil innføre responsgaranti og flere kommunikasjonskanaler. Vi vet at konkurransen om tømmeret framover blir hardere. Vi er forberedt, sa Øynes.

Mange godord og stort engasjement

Rundt 100 mennesker deltok på AT Skogs årsmøte, der blant annet ny instruks for valgkomiteen ble vedtatt. 15 kroner i tillegg for hogst med motorsag, såkalte motormanuelle drifter, ble også videreført for vinteren 2018/19.

Styreleder takket for mange gode spørsmål og innspill underveis. Administrasjonen og styret fikk mange godord for godt resultat. Årsresultatet for AT Skog i 2017 ble drøyt 16 millioner kroner. Forslaget fra styret om å overføre 13 millioner til etterbetalingsfond og 3 millioner til forrentning av andelskapitalen (2,5 %) ble vedtatt.

Dette er det nye styret i AT Skog:

Styreleder: Olav A. Veum (gjenvalgt)

Nestleder: Åse Egeland (gjenvalgt)

Styremedlemmer: Hølje Kr. Jore, Gunn Brekka, Even Hedland (gjenvalgt), Hilde Haukom og Trond Saga (nyvalgt).

Ordfører: Sveinung Kjellemo (gjenvalgt)

Fra v. adm.dir. Anders R. Øynes, Hølje Kr. Jore, Gunn Brekka, styreleder Olav Veum, nestleder Åse Egeland, Even Hedland, Hilde Haukom og Trond Saga.
Skrevet av Stine Solbakken
04/05/2018