Mari rydder så ofte hun kan

– Jeg liker kontrasten mellom jobben på akuttmottak, der det handler om liv og død for rundt 170 pasienter i døgnet, og fuglesang og rydding i skogen, sier Mari Bolkesjø (35).

Ønsker nærhet til skogen

Da faren hennes døde av kreft i 2011, overtok hun 8600 mål skog i Notodden. Hun drar hjem til Bolkesjø så ofte hun kan når hun ikke er på jobb i Oslo.

– Jeg vil ikke bare være en skogeier. Jeg ønsker å være aktiv og ha nærhet til skogen. Jeg kjøpte meg ganske fort en ryddesag og spurte gode folk rundt meg om hvor mange trær som skal stå igjen per dekar.

– Det er bedre å gjøre noe enn ingenting. Jeg gjør så mye selv som jeg rekker, sier Mari, som i tillegg til utdannelsen som akuttsykepleier, er utdannet landbruksagronom fra Søve.

– Da jeg var på jobbintervju i vinter, kom det fram at jeg er skogeier og jobber i skogen når jeg har tid. Dette er ei dame det er tak i, konkluderte en av de kvinnelige lederne.

– Jeg fikk jobben, smiler Mari, som nå er leder for Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral/ 113 nødtelefonen på Ullevål universitetssykehus.

– Mye ungskog

– Pappa har drevet skogen godt, hogd når skogen har vært moden og plantet nytt. Jeg har derfor veldig mye ungskog. For å utføre ungskogpleie der det trengs, leier jeg også inn skogarbeidere gjennom AT Skog.

Bestill ungskogpleie før 17. mai: Kampanjepris på ungskogpleie

– Vi vil det samme

– Det er gøy å snakke om skog i byen, for folk vet så lite om det. Alt fra at tømmer binder CO₂, også når det er hogd og brukes i bygg, at vi planter ny skog som binder CO₂, miljøhensyn som tas når skogen hogges og biologisk mangfold, er budskap jeg gjerne forklarer.

– Vi er flinke i skogbruket til å ta hensyn til miljøet. Det er ingen motsetning i aktivt skogbruk og biologisk mangfold, slik mange tror. Vi vil jo det samme og det kan vi få til med kunnskap, åpenhet og dialog, sier Mari.

– En forsker fant storsalamander i skogen min. Det synes jeg er kjempespennende, legger hun til. Mari er styremedlem i Notodden skogeierlag fra i år. Der ser hun fram til å få mer kunnskap om skog.

Klar for ny ryddesesong

– Jeg er veldig stolt av å være skogeier. Jeg har valgt en vei ut fra hva jeg føler er viktigst i livet. Da har det blitt helse, landbruk, skog og jakt. Faren min var en veldig aktiv skogbruker. Jeg har vokst opp i skogen og lærte mye av ham.

– Da jeg overtok skogen, kom likevel alle spørsmålene om hva jeg bør gjøre og hvem jeg kunne spørre, forklarer Mari. Selv om hun hadde vinsjet tømmer og hatt kjøring av lassbærer som valgfag på Søve, så verden litt annerledes ut da hun plutselig sto alene i egen skog.

– Da har det vært godt å søke hjelp og råd hos skogbruksleder Arnfinn Haave i AT Skog og av folk som kjente faren min. Jeg er opptatt av å holde skogsveiene vedlike og drive jevnt med ungskogpleie. Jeg har ny avtale med AT Skog nå om befaring om hvor jeg skal rydde denne sesongen.

FAKTA

Derfor bør du rydde i skogen

  • Du velger ut de trærne du vil satse videre på
  • De gjenstående trærne får en bedre vekst
  • Bedre kvalitet på tømmeret når skogen skal hogges og dermed bedre pris
  • En ryddig skog gir lavere driftskostnader på hogsttidspunktet
  • Stubbeskudd gir et godt viltbeite
  • Tilskuddsordning, som dekker 30 til 40 % av utført ungskogpleie
  • Kostnadene kan dekkes med skogfond, som er skattefrie midler
  • Skogen blir mer stabil mot vær og vind
  • Gir en fin skog for rekreasjon og turer

 

Skrevet av Stine Solbakken
18/04/2018