Får 64 000 kroner i medlemsutbytte

Åste Kiil og resten av familien planlegger at utbetalingen skal gå til planter og stell av skogen. De har bestilt 9000 granplanter og leker med tanken om å plante svartor. 

Åste bor på Rørholt i Bamble sammen med ektemannen Morten Fredriksen. I kårboligen bor sønnen Lars Fredrik Kiil og hans samboer. Åste overtok familiegården da hun bare var 20 år, og Lars Fredrik har planen klar: på sikt er det han som skal overta ansvaret for skogen.

Inntil den tid er driften av den 3 300 mål store skogeiendommen en interesse de deler og har glede av i fellesskap.

– Det er sånn med skogbruk at jo mer du lærer og tilegner deg av kunnskap, jo mer morsomt blir det, sier Lars Fredrik.

Åste Kiil overtok ansvaret for gården på Rørholt da hun bare var 20 år. Nå får hun 64 000 kroner i medlemsutbytte fra AT Skog.

8. generasjon og medlemsfordeler

Når Lars Fredrik en dag skal bli åttende generasjons skogbruker på Rørholt, er det en godt skjøtta skog han overtar. 

– Det har vært hogd og planta aktivt på eiendommen, gjerne hvert 7. eller 8. år, forteller Åste.

Den siste hogsten var i 2022. Da leverte Åste 3000 kubikk til AT Skog. Det er for denne hun får etterbetalingen på 64 000 kroner.

Totalt sett skal det utbetales 26 millioner kroner i november 2024 til medlemmer som har levert tømmer til AT Skog i 2022, en sum som utgjør 20,90 per kubikk. Utbetalingen forutsetter at beløpet godkjennes av AT Skogs årsmøte 7. mai.

Vil slippe til flere treslag

– Vi skal plante gran på hogstfeltene med den beste marka, men ønsker å la flere treslag, også lauv, komme opp. Det er jo mye lauvskog naturlig her i området, forklarer Åste.

Åste forteller at generasjonene før henne var dyktige skogbrukere.

– Min far og onkel hadde skogen som fulltidsjobb, og de vant til og med skogpriser. Men det er klart: idealene er annerledes nå enn de var da, og granfeltene blir jo veldig ensformige.

En av planene Åste og familien har, er å plante svartor. – Svartoren liker seg godt på våtmark og skal plantes i fuktige områder og ned mot bekkefarene, forklarer Åste.

–  Vi håper svartoren skal kunne brukes til plank en gang i fremtiden, fortsetter hun.

Setter bort arbeid til AT Skog

Åste tok skoglinja på videregående og har god kunnskap om skogbruk, men med annen jobb ved siden av er det mest realistisk å leie inn eksterne for å gjøre det manuelle arbeidet. 

– Vi setter bort det meste av skogsarbeidet, men kløyver ved til eget bruk. Jeg liker godt å komme meg ut med ryddesaga, men det blir jo litt begrenset hva man får tid til. Vi er veldig fornøyde med hogsten AT Skog gjennomførte i 2022. Det ble lite kjørespor og de rydda fint opp etter seg, sier Åste.

– Her fortjener entreprenørene skryt, skyter Lars Fredrik inn: Mustvedt AS med Håvard Håvardsen og Odd Einar Moen.  

Både Lars Fredrik og far Morten Fredriksen var fornøyde med hogsten AT Skog gjennomførte i 2022. – Entreprenørene: Mustvedt AS med Håvard Håvardsen og Odd Einar Moen, fortjener skryt sier Lars Fredrik.

Nervepirrende og moro

– Det er moro å utvikle og forbedre skogen, men også nervepirrende. Valgene du tar nå, får konsekvenser langt frem i tid og for dem som kommer etter deg. Samtidig er det ekstra motiverende å drive skogbruk når du vet at neste generasjon vil ta over. Da jobber du for dem, konstaterer Åste.

Skrevet av Maren Rønning
11/04/2024