Millioner i utbytte og takk for innsatsen

Årets årsmøte i AT Skog ble et godt møte, som endte med millioner i medlemsutbytte og to nye fjes i AT Skogs styre.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt, som betyr at Olav A. Veum fortsetter som styreleder. Denne gangen tok han ikke gjenvalg for to år, men ett år.

Les artikkel fra skog.no: – Nå tar jeg kun ett år av gangen

Det nye styret

Styremedlemmene Åse Egeland og Even Hedland ble takket av for sin lange og gode innsats. Trude Engesland fra Evje og Hornnes og Trond Olav Stupstad fra Songdalen i Kristiansand ble valgt inn.

Etter at innstillingen fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt, oppsummerte Veum resultatet med tre ord:

– Fornyelse, ro og tillit.

Styret i AT Skog ser dermed slik ut etter årsmøtet 7. mai 2024:

Styreleder Olav A. Veum – gjenvalgt for ett år

Nestleder Bengt Drageset

Birgit Eiken – gjenvalgt for to år

Ingebjørg Marie Landsverk

Dag Arthur Aasbø

Trude Engesland – valgt for to år

Trond Olav Stupstad – valgt for to år

I tillegg består styret av de tre ansatterepresentantene Hilde Haukom, Eivind Kvinlaug og Trond Saga.

Strategi og marked

AT Skog har 68 valgkretser og de valgte utsendingene deltok både i salen på Scandic Sørlandet i Kristiansand og på Teams. Alle medlemmer kunne i tillegg følge årsmøtet direkte via Min side.

Konsernsjef Anders R. Øynes presenterte selskapsporteføljen i AT Skog, som er et resultat av strategien de siste årene – mer engasjement og eierskap i industri. Da AT Skog kjøpte opp Hasås, besto selskapet av en enhet. Etter oppkjøp og fusjoner består Hasås nå av to sagbruk og tre høvlerier, samt impregnering og ferdigmalte produkter.

– Slik skaper vi en sterk aktør i markedet. Mens vi venter på at trelastmarkedet tar seg opp igjen, har vi brukt tiden klokt med å fusjonere selskap inn i Hasås, etablere ny ledelse og effektivisere, forklarte Øynes.

Stor etterspørsel

Etterspørselen etter tømmer er stor og vil fortsette, var budskapet fra Øynes, administrerende direktør Kjersti Denver i Viken AT Market og markeds- og logistikksjef Hans Erik Røra i AT Skog, som samlet presenterte markedssituasjonen. Sammen jobber de for å oppnå best mulig tømmerpris til medlemmene.

Se markedsnytt: AT Studio

Røra rundet av med en oppfordring til skogeierne med tanke på framtidens markedsmuligheter.

– Hogg det som bør hogges og stell skogen i vekst. Tenk best mulig produksjon.

Konsernsjef i AT Skog, Anders R. Øynes.

25 millioner i medlemsutbytte

Årsmøtet vedtok enstemmig at drøyt 25 millioner kroner, som ble avsatt til medlemsutbytte for samhandel med AT Skog i 2022, blir utbetalt i november i år.

Årsmøtet vedtok også styrets forslag til disponering av årets resultat. Det betyr at medlemmer som solgte tømmer til AT Skog i 2023, trolig får medlemsutbytte i 2025. Det gjenstår et endelig vedtak i årsmøtet i utbetalingsåret for at drøyt 17 millioner kroner blir tilbakeført til skogeierne som bidrar til selskapets verdiskaping.

Det er verdt å merke seg at medlemmer, som har samhandlet med AT Skog, har fått medlemsutbytte de siste årene.

AT Skog har etablert et etterbetalingsfond, der det i år ble avsatt drøyt 22 millioner kroner, slik at dette nå er på totalt 86 millioner kroner.

– Dette må flere få vite

Utsending fra Nordhordland valgkrets, Sveinung Toft, trodde stemmeantallet han møtte til årsmøtet med måtte være feil. Medlemmer i AT Skog fra hans valgkrets, har kun omsatt 41 kubikk tømmer gjennom AT Skog i 2023. Det gir utsendingen 1 stemme.

Total avvirkning omsatt gjennom AT Skog fra Nordhordland valgkrets var 21 669 kubikkmeter. Nær sagt alt dette kom fra skogeiere som ikke er medlemmer av AT Skog. Skogeierne går dermed glipp av medlemsutbytte, som de kunne vært tilgodesett om de var medlem i samvirket.

Sveinung Toft håper flere skogeiere ser nytten i å bidra til verdiskaping i AT Skog og dermed få ta del i medlemsutbytte.

Siden AT Skog er et samvirke, er eneste mulighet til å ta del i overskuddet gjennom medlemskap og samhandel. Skogeierne går trolig glipp av om lag 325 000 kroner. Dette opprører Toft, som også er leder av Nordhordland skogeierlag.

Sveinung Toft får etterbetaling på samhandel i november siden han solgte tømmeret til AT Skog i 2022. Han håper flere skogeiere får øynene opp for hva de går glipp av ved å ikke være medlem i AT Skog.

Han oppfordrer til at det glade budskapet om medlemsfordelen vil spre seg enda bedre fra AT Skogs ansatte og fra skogeierlagslederne, som har kontakt med skogeierne lokalt.

Kontrollkomiteens rapport

AT Skogs årsmøte vedtok å etablere en kontrollkomité i fjor. Komiteen har virket i seks måneder og leder av komiteen, Jan Erik Langangen, redegjorde for arbeidet.

– Komiteens jobb er å sjekke om lover og vedtekter blir fulgt. Konklusjonen er at AT Skog driver i tråd med lover og vedtekter, oppsummerte Langangen.

Styret i AT Skog og journalister fra Norsk Skogbruk og Skog var tilstede i årsmøtet sammen med rundt 50 utsendinger, som deltok i Kristiansand. Resten deltok på Teams.
Jyrki Salenius fra Streamfabrikken, IT-sjef Simen Roligheten i AT Skog og et team med teknisk support sørget for at alt gikk knirkefritt i direktesendingen til medlemmer.

Skrevet av Stine Solbakken
09/05/2024