AT Skog kjøper Agder Linjerydding

AT Skog SA har gjennom AT Skog Invest AS kjøpt alle aksjene i Agder Linjerydding AS.

Overtagelse av aksjene skjer med virkning fra 31. august 2018, mens den regnskapsmessige overtagelsen skjer fra og med 30. juni 2018.

Positiv utvikling

Agder Linjerydding vil fortsatt operere som et selvstendig selskap, der dagens eiere er med for fullt fremover. Dette har vært avgjørende for AT Skog Invest sitt oppkjøp. Sammen skal vi fortsette med den positive utviklingen som Agder Linjerydding har i dag.

AT Skog og Agder Linjerydding har en langsiktig plan, som skal sikre at kunder og samarbeidspartnere får de beste servicetjenester fremover.

Kompetanse

Sigmund Lindtveit, daglig leder i selskapet, vil fortsette i sin stilling 100 % og Aslak Askland vil ha en 40 % stilling som økonomiansvarlig. Videre skal vi bygge videre på den kjernekompetansen som øvrige ansatte og underentreprenører innehar. Agder Linjerydding vil ikke utføre sluttavvirkning, men kun fokusere på anbud og prosjekter innen manuell og maskinell linje- og trasérydding.

– Dette er vi veldig motivert for, sier en svært optimistisk Sigmund Lindtveit.

Strategisk grep

AT Skog, sammen med samarbeidspartnere, har utarbeidet en strategi, der flere grep og konsolidering av linje- og trasérydding nasjonalt vil inngå.

– Agder Linjerydding er et svært viktig selskap i denne konsolideringen og et selskap vi skal bygge videre på. Det vil komme flere nyheter innen dette område utover høsten, sier adm.dir. i AT Skog, Anders R. Øynes.

Kontaktpersoner:

Adm. dir. i AT Skog, Anders R. Øynes, 905 78 288

Daglig leder i Agder Linjerydding, Sigmund Lindtveit, 997 42 834

Skrevet av Stine Solbakken
31/08/2018