AT Skog kjøper alle aksjene i Hasås

PRESSEMELDING

Skien/Kodal, 28. april 2021         

– Hasås passer svært godt inn i vår strategi. Hasås er et aktivt handelshus og produsent av kvalitetsvarer, med et solid omdømme i markedet.

– Sammen med dyktige ansatte skal AT Skog utvikle selskapet videre. Samtidig er det spennende synergier mellom Hasås, Telemarksbruket og Eikås Sagbruk, sier administrerende direktør Anders R. Øynes i AT Skog.

Overtakelsen av Hasås skjer med regnskapsmessig virkning fra 1.1.2021.

Tidligere i år har Eikås Sagbruk i Hægebostad og Telemarksbruket i Bø blitt heleid av AT Skog.

hel ved siden 1957

Familiebedriften Hasås AS ble startet av brødrene Mathias og Kolbjørn Hasås i 1957. I tre generasjoner har Hasås levert trelast og byggevarer til et bredt spekter av kunder, med det eneste målet for øyet å levere høy kvalitet. Hasås er i dag en betydelig aktør i norsk trelast.

– Hasås velger å selge til AT Skog SA da vi ser at de er en sterk industriell aktør, som vil utvikle bedriften videre, og trygge arbeidsplassene i tiden fremover. Vi er sikre på at dette vil bidra til at Hasås blir en enda sterkere aktør i et stadig tøffere marked, sier daglig leder i Hasås, Yngvar Hasås. Han fortsetter for fullt som daglig leder i selskapet.

stor kundeportefølje

Hasås har et bredt spekter av kunder, fra forhandlere og proffkunder tilknyttet byggevarekjeder til industriell trehusproduksjon. Hasås har en stor produksjonsavdeling der det produseres utvendig kledning av det beste råstoffet, som også fabrikkmales. Hasås tilbyr standardprodukter og skreddersøm etter kundens behov. I tillegg til egne ferdigvarer, har Hasås et komplett lager av trelast og byggevarer – større enn hos de fleste i bransjen.

Imponerende bedrift

– AT Skog ønsker å ta en mer direkte og aktiv rolle i trebasert verdiskaping, derfor er vi veldig godt fornøyd med å utvide vårt industrielle initiativ i kjøpet av Hasås, sier styreleder i AT Skog, Olav A. Veum.

– Oppkjøpet passer bra med øvrige engasjement i Eikås Sagbruk og Telemarksbruket. Dette gir en kraftfull og mer komplett enhet, som kan ta en sterk posisjon i det norske markedet. Hasås er en imponerende bedrift med en stolt historie og produkter i toppsjiktet. Vi er stolte av denne muligheten og ydmyke over tilliten vi har fått fra dagens eiere til å bidra i selskapets videre utvikling, sier Veum.

For ytterligere informasjon:

Anders R Øynes, adm.dir. i AT Skog: 905 78 288

Yngvar Hasås, daglig leder i Hasås: 909 30 045

Om AT Skog:

AT Skog SA er et samvirkeforetak med 9200 medlemmer i Telemark, Agder, Rogaland og Vestland. Omsetningen er ca. 1 500 000 m³ tømmer og 1,1 mrd. kroner. Formålet er å tilby lønnsom tømmeravsetning og faglig gode skogtjenester, samt å sikre medlemmenes råderett over egne arealer. Kjernevirksomheten er innkjøp og salg av tømmer, organisering og gjennomføring av tømmerdrifter, tilhørende tjenester innen skogforvaltning, logistikk, rådgivning og næringspolitisk arbeid. AT Skog har et betydelig engasjement for utvikling av skognæringens verdikjede og har flere strategiske eierengasjement. AT Skog har 77 medarbeidere. Hovedkontoret er i Skien. Se www.atskog.no for mer informasjon.

Om Hasås:

Hasås AS startet i 1957 som en familiebedrift med tradisjonell sagbruksvirksomhet. Bedriften har siden hatt en jevn og sikker ekspansjon. Sagbruksvirksomheten ble etter hvert faset ut og de siste 25 årene har Hasås AS basert seg kun på høvling. I 2004 begynte Hasås AS å overflatebehandle innvendig panel, utvendig kledning og listverk. I 2020 var omsetningen av trelast og byggevarer på 333 millioner kroner med en stab på 70 medarbeidere. Hasås er etablert i Kodal i Sandefjord kommune.

Se hasas.no for mer informasjon.

Skrevet av Stine Solbakken
28/04/2021