Rune har rundet 75 millioner

– Jeg har vært med på å produsere over 75 millioner planter hittil, sier driftsleder Rune Eika, som har jobbet 36 år med skogplanter.

Arbeidsplassen er Norgesplanter, som har planteskole på Gvarv i Midt-Telemark og i Hokksund. De to planteskolene skal levere ut 11 millioner planter i år.

ut av kulden

Plantesesongen begynte uka etter påske lengst sør i landet. Før plantekassene leveres ut i øst, sør og vest, er de gjennom en tineprosess etter vinterdvale.

Da settes temperaturen på lageret opp fra minusgrader til pluss i starten av mars.

Rune og teamet i Norgesplanter sørger for god plantekvalitet.
Disse plantene skal vokse en sesong til før de er klar for utplanting i hogstfelt.
– lurer plantene

– I midten av juli året før utplanting, legger vi lystette duker over plantene klokka sju om kvelden slik at de får langnattsbehandling 14 timer i døgnet. Dette må vi gjøre i cirka 14 dager.

– Vi lurer dem, rett og slett, slik at lengdeveksten stopper og de gjør seg klare for vinterdvale tidligere.

frysetest

– I oktober tar vi en frysetest, der vi sjekker om plantene er herdet nok for vinterlagring før vi flytter dem inn for pakking.

– Plantene behandles med middel som skal beskytte mot snutebiller. Deretter lagres de i 3 til 4 minusgrader fram til våren, sier Rune.

i dvale

Rune står foran mange paller fulle av granplanter, som er hentet ut av vinterlagringen og skal stå i 8 – 10 dager til opptining. Plantene oppbevares deretter på kjølelager slik at plantene er i dvalemodus fram til kunden skal plante.

Plantene er 2 år gamle når de plantes ut på hogstfelt slik at de tåler en trøkk i møte med verden.

Se skogsjef Knuts plantetips: Youtube

Norgesplanter produserer volum utfra bestillingene de får fra AT Skog, Viken Skog og Nortømmer. I fjor ble det plantet 43,5 millioner skogplanter rundt om i landet.

Planteskolene sår for fullt for å dekke den stadig økende etterspørselen. Frø kommer fra frøplantasjer, som avler på de beste trærne.

to år fra plan til planting

– Kundene våre har signalisert et behov for flere planter i framtida. Det tar to år fra vi får bestilling til plantene er klare til planting. Plantebehovet henger sammen med hogstaktivitet.

– Det er derfor ikke alltid enkelt å beregne hvor stort volum som trengs om to år, men vi øker produksjonen i år, sier Rune, som er skogeier selv og planter jevnt i egen skog.

– Skogeier bør ta vare på dette referansenummeret, sier Rune, som da kan svare ut hele livshistorien til plantene.
Plantene tines i et par uker for en forsiktig oppvåkning fram til utplanting.
ta med riktig plantekasse

Skal du hente plantekasser på et lager i år?

Husk å sjekke proveniensnavnet på kassa som også står på bestillingsbekreftelsen. Da får du plantene du har bestilt og som er tilpasset høydelaget i din skog.

Skal du plante selv og mangler erfaring, anbefales nettkurset for nybegynnere.

Du finner kurs her: Skogskolen

Skrevet av Stine Solbakken
30/04/2021