AT Skog og Vestskog tar et nytt felles steg

PRESSEMELDING

Skien/Bergen, 28. november 2018

Skognæringa er i fremmarsj – AT Skog og Vestskog har signert en intensjonsavtale om å jobbe fram et felles forslag til fusjonsplan.

Forutsetninger som er lagt til grunn for det videre arbeidet:

  • Motto: Stolt fortid – stor fremtid
  • Overtakende selskap er AT Skog
  • Lokalisering med utgangspunkt som dagens, med hovedkontor i Skien
  • Desentraliserte fellesfunksjoner

Ved å slå oss sammen oppnår skogeiere økt nytteverdi i form av høyere effektivitet, bedre rammebetingelser og forutsigbarhet. Våre ansatte får større utviklingsmuligheter og styrker selskapets desentraliserte organisasjon. Kompetansen våre ansatte innehar, skal øke verdiene for våre medlemmer.

Selskapet vil omsette for ca. NOK 1 mrd. basert på årlig handel med om lag 1,5 mill. m³ tømmer. Partene mener en sammenslått virksomhet vil være bedre rustet til å møte de utfordringer vi må forvente i markedet fremover.

Videre gir sammenslåing en mulighet til ytterligere spesialisering og modernisering av organisasjon, produksjon og logistikk. Selskapet får en bredere tilstedeværelse i markedet med økt fokus på kundeservice.

Den organisatoriske prosessen videre omhandler informasjon og forankring. Videre blir det møter og behandling i valgkretsene i forbindelse med lokale årsmøter og beslutning i årsmøtene våren 2019.

For ytterligere informasjon:

Anders Roger Øynes (905 78 288)

Kjetil Andre Rødland (476 64 397)

Se artikkel om saken her: skog.no

Skrevet av Stine Solbakken
28/11/2018