AT Skog satser videre på vedproduksjon

Trekraft AS har nylig sikret en betydelig kapitalinnhenting for å realisere sine ambisiøse vekstplaner.

En avtale om totalt 26,2 millioner kroner i ny egenkapital, er på plass.

AT Skog Invest er med videre

Eksisterende eiere, og da med AT Skog Invest i spissen, går inn med totalt 11,2 millioner kroner. Fritzøe Skoger blir også med som ny medeier og deltar med 5 millioner kroner slik at egenkapitalen styrkes med totalt 16,2 millioner kroner. De neste 10 millioner kroner er planlagt tilført innen det neste året. Egenkapitalforhøyelsen i denne runden skjer i form av kontanter og omgjøring av eksisterende lån til egenkapital.

Les mer: Trekraft

Tilfreds gründer

Gründer og styreleder Arne Roland er svært tilfreds med den nye kapitalen, og understreker at den vil gi Trekraft mulighet til å realisere sine planer om vekst. Til tross for en omsetning på over 23 millioner kroner i 2023, er det behov for ytterligere investeringer for å sikre tilstrekkelig produksjonskapasitet for å være en sikker leverandør til de store kjedene.

Planlegger nytt anlegg i Vestfold og Telemark

Trekraftgruppen har i dag 15 fast ansatte. Produksjonsanlegg er lokalisert på Bjelland i Lindesnes kommune og på Hønefoss i Ringerike kommune. Den nye kapitalen vil bli brukt til investeringer i anlegget på Bjelland, samt etablering av ny produksjonskapasitet i Vestfold og Telemark. Planen er å ha totalt 3 til 4 produksjonsanlegg for å betjene det norske markedet med bærekraftige og kortreiste fyringsprodukter.

Vedproduksjonen på Bjelland. Foto: Trekraft AS

Fortsetter nybrottsarbeidet 

Roland påpeker at den nye kapitalen er avgjørende for å realisere selskapets ambisiøse vekstplan. Med frisk kapital og solide eiere i ryggen, har Trekraft nå mulighet til å fortsette nybrottsarbeidet og gjennomføre den nødvendige industrialiseringen og utviklingen av produksjonsopplegget for fyringsved og vedbriketter.

Godt teamarbeid

De ansatte i Trekraft jobber nå videre med å optimalisere produksjonen ved de to eksisterende produksjonsstedene.

– Vi opplever svært stor etterspørsel og vi må jobbe videre med god drift samtidig som vi skalerer for vekst, sier Roland. Med gode og robuste team både på Bjelland og Hønefoss, sammen med ny kapital og eierstruktur, ser gründer Roland lyst på fremtiden.

Eierstruktur i Trekraft AS

AT Skog Invest 45,1%

ARTerra (Arne Roland, gründer og styreleder) 21,9%

Fritzøe Skoger 14,0%

Agder Næringsselskap 4,3%

Blå Kors Kristiansand 3,4%

Jon Ødegård 3,3%

Svein Bjerke (daglig leder) 2,0%

Øvrige 6.1%

Skrevet av Stine Solbakken
11/02/2024