Medlemsinfo første halvår 2024

Årsmøte i AT Skog skjer 7. mai. Dette er et fysisk møte i Kristiansand for de valgte utsendingene fra 68 valgkretser.

Fram til årsmøtet har AT Skog følgende møter og aktiviteter:

1. februar: Frist for innsending av årsmøtesaker fra medlemmer. Selv om AT Skog har satt en frist for innsending av årsmøtesaker til 1. februar, vil også innspill etter dette bli
behandlet og tatt med så langt det er mulig med hensyn til forsvarlig saksbehandling.

1. mars: Styrets innstilling til innkomne saker.

1. april: Forslagsfrist for skogeierlag til å sende inn kandidatforslag på utsending til årsmøte i AT Skog

2. april: Valg av utsending (2. – 7. april). Dette er et digitalt valg der alle medlemmer inviteres til å stemme. Alle medlemmer i en valgkrets er valgbare.

8. april: Resultat fra elektronisk valg av utsending, som publiseres i Min side. De valgte utsendingene og deres vara får direkte beskjed om resultatet.

7. mai: AT Skogs årsmøte.

For mer detaljert informasjon, finner du brevet som ble sendt til skogeierlagslederne i januar 2024 i Min side.

Skrevet av Stine Solbakken
23/01/2024