AT Skog selger alle aksjene i AT Biovarme

Kjøper er Partner Energy og Green Transition Holding.

– Vi er veldig godt fornøyde med salget av alle aksjene i AT Biovarme. Kjøper er en aktør med lokal forankring og med høy kompetanse innenfor fjernevarmeområdet. Det gjør at den neste fasen i utviklingen av selskapene vil bli godt ivaretatt, sier administrerende direktør i AT Skog, Anders R. Øynes.

god drift og nye muligheter

Målet til AT Skog i 2007 var å etablere biobaserte fjernvarmeanlegg i regionen sammen med andre aktører.

– Fjernvarmeanleggene er nå godt etablert og har vært i god drift i mange år. I AT Skog anser vi vår oppgave som gjennomført og gleder oss over at anleggene driftes videre av et annet kompetansemiljø i bioenergisektoren, legger Øynes til.

kjøper med lokal tilknytning

Partner Energy og Green Transition Holding (GTH) har inngått samarbeid for å satse innen bioenergi. Gjennom ett nyetablert selskap, satser partnerne offensivt, hvor første del av satsingen er kjøp av AT Biovarme. Både Partner Energy og GTH har et solid fundament for satsingen gjennom sterk fagkompetanse og solide eiere. Partene har et tydelig mål om å utvikle porteføljen videre.

– Vi er stolte av å kunne presentere vår felles satsing innen bioenergi, og samtidig annonsere kjøpet av AT Biovarme, sier Frank Håland, CEO i Partner Energy og Paal Skoe, CEO i GTH.

– Gjennom dette partnerskapet har vi etablert en meget sterk aktør som har en offensiv strategi. AT Biovarme representerer en spennende portefølje av lokale anlegg som vi gleder oss til å overta, sier Håland.

Deleier i sju anlegg

AT Biovarme er deleier i sju fjernvarmeselskap, som drifter varmesentraler i samarbeid med energiselskap, lokale skogeiere og andre aktører.

– Det har vært viktig for oss å selge til et selskap som kan ivareta de øvrige aksjonærene i de lokale selskapene på en god måte. Basert på en strategisk gjennomgang, har AT Skog bestemt seg for å selge virksomheten og satse på andre ledd i verdikjeden, avslutter Øynes.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Administrerende direktør Anders R. Øynes i AT Skog SA, 905 78 288

Partner/ CEO Frank Håland i Partner Energy AS, 990 92 776

Om Partner Energy

Partner Energy er et investeringsselskap som skaper, utvikler og forbedrer selskaper i markedet for fornybar energi og teknologi. Selskapet har solide eiere gjennom Glastad Capital og Bergshaven Capital, samt sterk kompetanse gjennom sine partnere og ansatte. Partner Energy har investeringer i selskap som Opp Kraftledningstjenester og Green Norway.

 Om GTH

GTH er et industrielt selskap som tilbyr teknologi og løsninger som bidrar til økt bærekraft og reduserte utslipp. Løsningene er av høy kvalitet, er godt utprøvd og er rettet mot bioenergi og wast-to-energy. Selskapet har solid operasjonell kompetanse og solide eiere. GTH er notert på NOTC i desember 2020.

Om AT Skog

Samvirkeforetak med 9100 medlemmer i Telemark, Agder, Rogaland og Vestland. Omsetningen er ca. 1 500 000 m³ tømmer og 1,1 mrd. kroner. Formålet er å tilby lønnsom tømmeravsetning og faglig gode skogtjenester, samt å sikre medlemmenes råderett over egne arealer. Kjernevirksomheten er innkjøp og salg av tømmer, organisering og gjennomføring av tømmerdrifter, tilhørende tjenester innen skogforvaltning, logistikk, rådgivning og næringspolitisk arbeid. AT Skog har et betydelig engasjement for utvikling av skognæringens verdikjede og har flere strategiske eierengasjement. AT Skog er organisert som et konsern, der AT Skog SA er morselskap. Konsernet AT Skog forventer en omsetning i 2021 på rundt 1,7 mrd. kroner og har om lag 240 ansatte. Konsernet har et bredt spekter av selskap i hele verdikjeden – fra skog til ferdig trelast. Hovedkontoret er i Skien.

Skrevet av Stine Solbakken
17/06/2021