Inga og Lars får 50 000 i medlemsutbytte

– Det er gøy å se tømmer bli kjørt vekk og få penger på konto. Det er veldig konstruktivt og håndfast.

– Vi har vært heldige med tømmerprisen, men vi tenker også at det beste er å holde skogaktiviteten i gang og hogge jevnt, sier Inga Realfsen og Lars Kristian Meen i Skien.

De har nok av ting å bruke medlemsutbyttet på.

– Vi har allerede kjøpt sag for å skjære plank. Vi har også en tømmerhytte i skogen som hele familien bruker. Den trenger nytt tak, forklarer de to med datteren Live på fanget.

De flytter i løpet av sommeren til en nyinnkjøpt gård, der en stor driftsbygning trenger oppussing. Med investering i sag skal de skjære plank selv til prosjektet.

Medlemsfordeler

Totalt sett skal det utbetales 15 millioner kroner i november 2021 til medlemmer som har levert tømmer til AT Skog i 2019, en sum som utgjør 12,90 per kubikk.

– Å få medlemsutbytte var en hyggelig overraskelse, sier Inga, som overtok skogeiendom i Bamble på 2700 mål fra foreldrene i 2019.

Eierskiftet startet med en hogst, slik at Inga fikk eierskiftetillegg fra AT Skog for tømmer levert de to første årene.

I tillegg hadde styret i AT Skog avsatt 15 millioner av overskuddet dette året til lojale medlemmer, som leverer tømmer gjennom AT Skog. Disse medlemsfordelene ga ekteparet en god start som skogeiere.

ønsket god oppfølging

– Vi bestemte oss kjapt for å kontakte AT Skog da vi skulle starte planleggingen av eierskifte. Som nye skogeiere trengte vi god oppfølging, noe vi ikke kan forvente andre steder.

– Skogbruksleder Finn og Kjetil i planavdelingen har gitt oss mye hjelp. Vi har lært masse, sier de to.

Skogbruksplanen ALLMA har de rett og slett omfavnet som en av de beste hjelpemidlene de har.

godt team

– Den er veldig fin. Jeg ser grensene i de ulike feltene når jeg driver ungskogpleie og jeg sjekker markfuktighet når jeg graver vei for å finne de tørreste stedene, sier Lars.

– Jeg har brukt den mye når jeg går i skogen for å bli kjent. Den er kjempekjekk, sier Inga.

Hun har vokst opp med pappa som lukter skog og sagolje.

– Han har jobbet mye i skogen. Jeg er nummer fire av fem søsken og var den som hadde mulighet og interesse til å overta skogen, men jeg hadde ikke klart det uten Lars. Han er den praktiske og tekniske. Vi jobber godt sammen, sier Inga.

Lars har fått mye ut av skogfondkontoen. Han har gravemaskin, slodd og ryddesag. Med dette graver han driftsvei, vedlikeholder skogsvei og rydder ungskog.  

– spennende

– Etter at vi overtok skogen, har vi hogd 10000 kubikk, sier Lars, som også har tatt kurs i ungskogpleie.

Paret har også benyttet AT Skog til skogrydding og planting av 11000 planter etter hogsten i 2019.

– Det er enormt spennende og lærerikt å være skogeier, delta på befaringer og etter hvert forstå hva fagfolk snakker om. Det er en manneverden med mye fagspråk. Jeg har lært veldig mye etter at vi overtok, oppsummerer Inga Realfsen.

De nye skogeierne er veldig fornøyd med skogbruksplanen på mobil.
Selv om tømmerprisen betyr mye, vil paret satse på jevn skogsaktivitet.
Skrevet av Stine Solbakken
20/06/2021