AT Studio om skogfond – nyttig info fra skogsjefen og Statsforvalteren

Skogfondet er skogeierens skatteparadis, men mange skogeiere vet ikke hvor gunstig denne ordningen er.

Se denne sendingen om skogfond og få svar på følgende:
– Hva er skogfond, og hvilken skattefordel kan det gi?
– Hvordan burde skogeier tenke når det skal settes av penger til skogfond?
– Hvordan benytte seg av skogfond?

Skrevet av Torbjørg Loftesnes
12/09/2023