Biozin får 75 millioner euro fra EUs innovasjonsfond  

– Vi er henrykt over å motta denne støtten som vil gi et verdifullt bidrag til prosjektet. Gjennom godt samarbeid har teamet bak søknaden klart å kommunisere prosjektets styrker og betydelige klimafordeler. Innovasjonsfondets tildeling understreker dette og betydningen av teknologien vi skal benytte, sier Thomas Skadal, CEO i Biozin Holding AS.

Fabrikk ved sagbruket

Når den er ferdigstilt, vil fabrikken konvertere cirka 1000 tørre tonn biomasse daglig. Med over 70 års erfaring fra sagbruksindustrien, vil Bergene Holm AS spille en viktig rolle i verdikjeden.

Bergene Holm, avdeling Nidarå i Åmli, er i dag det tredje største sagbruket i Norge i tømmerforbruk. Nesten alt av tømmer som sagbruket kjøper, er omsatt gjennom AT Skog. Det årlige volumet fyller 7500 tømmerbiler.

Skogeierne i Agder og Vest-Telemark er viktige leverandører av råstoffet og Bergene Holm er en sentral kunde for skogeierne. I fjor kjøpte sagbruket 320 000 kubikk kortreist tømmer fra AT Skog.

Den planlagte fabrikken skal bygges ved siden av sagbruket i Åmli. Forberedelser på industritomten er påbegynt.

Drivstoff av skogbruksavfall

Biozinprosjektet, et konsortium bestående av Biozin Holding AS, Bergene Holm AS og Shell plc, er blitt valgt av EUs innovasjonsfond til å motta tilskudd under ordningen for storskalaprosjekter. Tilskuddet på hele 75 millioner euro vil bli fordelt over planleggings- og byggefasen og de første 10 driftsårene.

Biozin AS er et heleid datterselskap av Bergene Holm AS. Når fabrikken er ferdigstilt vil den omdanne avfall fra skogbruk og restprodukter fra sagbruksindustrien til avansert biodrivstoff, som kan benyttes til luftfart, samt land og sjøbasert transport.

Oppstart tidligst 2026
Forventet totalkostnad for prosjektet er på mer enn 10 milliarder kroner. Oppstart av produksjon er forventet mellom 2026 og 2028 og er betinget en positiv investeringsbeslutning. Shell har en nøkkelrolle i konsortiet og har bidratt med kapital og ressurser som har gitt prosjektet betydelig fremdrift.

Se hele pressemeldingen: EU-støtte til Biozin

Skrevet av Stine Solbakken
23/07/2022