Hasås søker fabrikksjef til avdeling Eikås

Hasås søker en operativ, drivende og handlekraftig leder, som får totalansvar for selskapets produksjon på Eikås.

Rollen er sentral, deltar i ledergruppen og rapporterer til administrerende direktør i Hasås. I tillegg til å videreutvikle og lede en lønnsom produksjon, får du muligheten til å være med å utvikle Hasås til et betydelig handelshus. Hasås er eid av AT Skog som er en solid og langsiktig eier med evne og vilje til å investere i industriell vekst. 

Se utlysningen her: Fabrikksjef

Om Hasås AS:

Vi er en stolt norsk produksjonsbedrift, som produserer kledning, panel og leverer byggevarer til kunder på hele Sør- og Østlandet. Fra å være en liten sagbruksvirksomhet på 1960-tallet, har vi utviklet oss til å bli en betydelig aktør innen norsk trelast. I dag omsetter Hasås for ca. 460 millioner kroner og har 70 ansatte.

  • 1. januar 2021 ble Hasås AS kjøpt opp og er nå heleid av AT Skog SA. Det betyr at vi har bunnsolide eiere med råvaretilgang i ryggen, som sikrer Hasås fremtidig vekst og utvikling.
  • I 2022 ble Lundgrens Hyvleri AB kjøpt opp av Hasås, som sikrer oss tilgang på varer av god kvalitet til vårt interiørkonsept; Stjernepanel.
  • Fra 1.1. 2023 fusjoneres Eikås Sagbruk AS inn i Hasås. Eikås Sagbruk AS er en solid bedrift med lang erfaring, som holder til i Eiken i Agder. Eikås Sagbruk produserer trelast i gran og furu, og har videreforedling av trelast i form av tørking, sortering, høvling og impregnering.

Etter fusjon med Eikås og implementering av Lundgrens Hyvleri, vil Hasås AS ha en omsetning på over 800 millioner kroner.

Skrevet av Stine Solbakken
05/07/2022