Bru fra 1942 – er den like god?

– De største belastningene på ei bru, er flom og tømmertransport, sier teknisk leder og ingeniør, Hans Lunden.

Han jobber i Akontroll AS, som utfører inspeksjoner på bruer. Nå får skogeierne i AT Skog rabatt på brukontroll.

– En dag går det galt

– Som eier av vei kan man sitte stille og ta risken, men en dag går det galt, sier skogeier Aasmund Landsverk.

Han vil heller vite om brua klarer vekten av dagens skogsmaskiner og tømmerbiler.

– Trenger brua reparasjoner, er det en brøkdel av kostnaden sammenliknet med en ulykke. Hvis brua skulle svikte, får vi en alvorlig situasjon med i verste fall personskade, konkluderer han.

Aasmund og Hans har avtalt møte ved ei bru på Notodden, som eies av et veilag med 17 skogeiere.

– Føler litt uro

A/L Lauvåsvegen ble etablert i 1940 og Aasmund har vært leder siden 1992. Det er to bruer på strekningen.

Den ene er på 2,5 meter. Den andre har et spenn på over 12 meter. Det er den lengste brua som skal vurderes.

– Jeg føler litt uro for ansvaret vi har for skogsbilvei og bru. På eget initiativ fikk vi sjekket denne brua i 1993. Det ble utført tilstandskontroll og styrkeberegning, brubjelkene ble malt med industrimaling og veien fikk godkjenning i klasse 3.

– Det er allerede 25 år siden. Da jeg leste om bakgrunnen for veiansvarsforsikringen Hvisat i AT Skog Nytt, ville jeg sjekke brua igjen, forklarer Aasmund.

Hvisat er en kollektiv forsikring, som AT Skog tilbyr alle medlemmer. For 200 kroner ekstra på medlemskontingenten, er alle private veier dekket for skader på inntil 10 millioner kroner. Dette inkluderer også bruer uansett lengde.

Les mer her: Hvisat

Bred og solid

Brua er 3,85 meter bred. Senest i sommer kjørte skogsmaskiner og tømmertransport over, men egentlig er brua bygd for transport med hest.

Både Aasmund og Hans er utdannet ingeniører og imponert over kostnaden som ble tatt i 1942 med å bygge en såpass bred og solid bru.

– De nye tømmerbilene er lengre, men fordeler lasten bedre enn gamle biler. Selv om vekten på en tømmerbil i dag er 50 til 60 tonn, tåler brua dette, forklarer Hans.

Akontroll utfører hoved- og enkeltinspeksjoner. Firmaet utfører også styrkeberegning og mer detaljert spesialinspeksjon på bruer.

– Bruer på skogsbilveier krever en spesiell sjekk av fundamentering, betongkvalitet, korrosjon, råte og tidens forfall. Betongen kan være dårlig fordi det er brukt stedlig vann og sand, som kan føre til dårlig betong.

Stiller diagnose

– Til å være 75 år gammel, har den klart seg bra, er inspektørens første uttalelse før han går grundigere til verks for å stille en sikker diagnose.

Brukantene, som er en blanding av betong og stein, er enkelte steder porøs og masse ramler ut når Hans tester kanten med støvelen.

Han kikker under brua, måler, noterer på skjema og registrerer at dagens skogsmaskiner er bredere enn brua. Det er tydelige hakkemerker i betongkantene etter kjettinger.

– Brua er i bra stand, men det er bevegelse i massen i innkjøringen til brua. Fyllingen inn mot brua må byttes. Det må også tas en vurdering til våren. Da får man en bedre oversikt uten snø og is, konkluderer Hans Lunden.

Han anbefaler egenkontroll av brua årlig. Hvert 5. år bør brua kontrolleres av fagfolk.

– Denne brua kan holde i 75 år til, hvis den blir godt vedlikeholdt.

Les mer om firmaet som utfører kontrollen her: www.akontroll.no

Rabatt på brukontroll

– Brukontrollen er en ny medlemsfordel i AT Skog, der skogeierne får rabatt hos Akontroll. Å oppgradere vei kan dekkes av skogfond, sier produkt- og tjenestesjef i AT Skog, Arne Eiken.

– Med brukontroll til medlemspris legger vi til rette for økt aktivitet. Vi ønsker at skogeierne skal øke kvaliteten på veinettet. Godt veinett gjør hogst og transport mulig, som igjen gir mer penger i skogfondet.

– Dette er en runddans, som det er viktig for skogeierne å holde i gang. AT Skog er en langsiktig aktør i bransjen. Vi tenker også sikkerhet i hele verdikjeden, presiserer Arne.

FAKTA

Slik får du rabatt

Medlemsfordel: 10 prosent rabatt på brukontroller for medlemmer i AT Skog.

Kontaktperson: Teknisk leder i Akontroll, Hans Lunden 918 80 227/ hans@akontroll.no

Priser:

  • Hovedinspeksjon/nyregistrering fra 3 500 kr. og oppover per bru.
  • Bruklassifisering fra 10 000 og oppover avhengig av kompleksitet.
  • For spesialinspeksjon må prisen vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Merk: Prisene er avhengig av hvor mange konstruksjoner som skal kontrolleres i området, kompleksitet og reiselengde. Alle priser er eksklusiv mva.

Samarbeid: Jo flere konstruksjoner som skal sjekkes i et område, jo bedre tilbud per bru.

Skrevet av Stine Solbakken
08/02/2019