Nytt målereglement for sagtømmer

Bergene Holm har innført nytt målereglement på gran sagtømmer med virkning fra 1. januar 2019.

Dette er det samme reglementet som Moelven har testet ut i 2018 og som skogeiere, som har levert tømmer til Numedalsbruket, kjenner til.

Mindre strengt

Det nye målereglementet er noe lempeligere enn det gamle og er en forenkling av tidligere reglement, blant annet i vurdering av kvist. I tillegg er kravene til årringbredde og gankvist mindre strenge enn tidligere.

Fra tidligere kjenner skogeieren til begrepene sekunda sagtømmer, emba og utlegg fra målekvitteringer og virkesavregninger.

Fra og med 1. januar vil skogeiere, som leverer gran sagtømmer til Moelven og Bergene Holm, få gran sagtømmer kvalitet 1, gran sagtømmer kvalitet 2 og utlegg på sine målekvitteringer.

Sagtømmer kvalitet 2 har en pris som ligger cirka 100 kr/m³ lavere enn kvalitet 1.

Mer tømmer passerer “nåløyet”

Med det nye målereglementet vil mer sagtømmer komme gjennom «nåløyet» og bli godkjent som skurbart virke på sagbrukets målestasjon.

– Det er viktig at dere som hogger selv, legger dere på kvalitet 2 kravet når dere kapper for å få mest mulig i sagtømmerhaugen, oppsummerer markeds- og produksjonssjef Hans Erik Røra i AT Skog.

Du finner endringene i tabell i denne presentasjonen: Det nye sagtømmerreglementet Bergene Holm og Moelven

Skrevet av Stine Solbakken
10/01/2019