– Jeg liker å bygge skauvei

I Norge er det rundt 48 000 kilometer med skogsbilvei. Christian Bergsland bidrar i høst med bygging av 100 meter til.

Christian (32) jobbet med å kjøre tømmer ut av skogen i mange år før han skiftet ut lassbærer med gravemaskin. Nå driver han eget entreprenørfirma med base i Bamble i Telemark.

– Nok av oppdrag

– Denne veien skal bli bredere, stigningen skal bli mindre krapp og den skal oppgraderes til å tåle 60 tonn tømmerbil. På toppen av bakken blir det velteplass for lagring av tømmer og plass nok til at tømmerbilen kan snu, forklarer Christian, som har fem ansatte i firmaet.

Skogeieren som bygger 100 meter vei, skal hogge 3000 kubikk. For å komme fram til hogstplassen og frakte ut tømmeret, måtte han oppgradere en gammel traktorvei. Med statlig tilskudd og bruk av skogfond med skattefordel, får han en solid skogsbilvei klasse 3 (helårs skogsbilvei) for neste generasjon på gården.

– Det er nok av oppdrag. Jeg liker å bygge vei og skauvei. Å jobbe ute i skauen er roligere og friere enn anleggsarbeid, som jeg jobbet med tidligere, sier Christian, som selv skal overta gård med skog.

Spør skogbruksleder

I forbindelse med hogst, bidrar AT Skogs skogbruksledere med info om etablering av vei og velteplass – og hvordan dette skal gjennomføres.

Du finner nyttig info her: skogsvei.no

Ved nybygging anlegges helt nye veier, mens ombygging er oppgradering av de gamle veiene. Fakta fra Landbruksdirektoratet viser at det ble ferdigstilt 106 km med nye skogsbilveier i 2018 og oppgradert 283 km. Halvparten av det private veinettet i Norge er skogsbilvei (i alt 48 374 km).

– Bygg for framtida

– Mitt råd til skogeierne er å søke om bygging av skogsbilvei klasse 3. Da får du tilskudd og en vei for framtida som tåler tømmertransport.

– Bygg en skikkelig vei når du først er i gang, så du ikke angrer. Maskinene blir jo bare større og tyngre, sier Christian. Han har de siste tre årene leid seg inn til Hæhre på ny E18 gjennom Bamble.

Han anbefaler at flere skogeiere kan gå sammen om å bygge vei.

– Det er mange løsninger. Det viktigste er å ha en plan for hvordan du skal få ut tømmeret.

Husk vedlikehold: Enkle grep for en god veistandard

– Fornøyd

I dette veiprosjektet begynte Christian med å skrape av jorda på den gamle veien før han la på duk. Duken legges på for at jord og leire ikke skal komme opp under press. Deretter la han på et lag med grov stein. Veikantene skal bankes før han legger på det siste laget med veigrus.

– Målet mitt når jeg jobber, er å lage en vei jeg er fornøyd med.

– Jeg har vokst opp med skau, jord og maskiner, så det er ikke overraskende at jeg har endt opp med denne jobben, avslutter entreprenøren.

Skrevet av Stine Solbakken
18/10/2019