Da Tors tann ble slått ut

Tor Lunder skulle felle noen trær i en skråning. Det siste treet falt over en liten steil eikestamme, kom susende i retur og slo hardt inn i trefellerens visir.

– Heldigvis gikk det bra. Jeg slo bare ut en tann, sier skogeieren, som kan fortsette å glede seg over sin nye frihet som pensjonist.

Han har stor respekt for motorsag og manuell felling. Sikkerheten var ivaretatt, men noen ganger er trærne lunefulle.

– Ungene sier til meg at jeg må være forsiktig. Det er jeg, forsikrer han.

– Men det er så sabla gøy å felle trær, sier den pensjonerte veterinæren. Han ser veldig glad ut når han sier:

– Jeg er skogbruker nå. Det kalte bestefar seg, også.

Pendler 400 kilometer hver vei

Det er drøyt 400 kilometer å kjøre fra hjemmet i Drøbak til skogeiendommen i Farsund i Vest-Agder. Bestefaren til Tor var fra Gjøvik, men ønsket å investere i skog. Siden Farsund kommune hadde skogreisningsprosjekt, endte det med at han kjøpte eiendom der i 1958.

– Bestefar fikk plantet minst 200 000 skogplanter på eiendommen. Alle over 75 år som går tur forbi, forteller at de har vært her og plantet skog, sier Tor, mens han viser fram tunet med flere verneverdige bygninger.

Bakstehuset og mølla i bekken er fra rundt 1750. Nedenfor gården ligger det store hauger med tømmer. Trærne har vokst godt og kvaliteten er god.

– Bestefar ryddet ungskog hele tiden. Jeg overtok da jeg var 17 år. Da hoppet vi over et generasjonsledd, forklarer Tor. Eiendommen er i dag på 1800 mål, der 800 er produktiv skog. Han har også en skogeiendom på Toten.

Nær skogen tross avstand

Skogbruksleder i AT Skog, Eivind Kvinlaug, er den skogfaglige rådgiveren hans på eiendommen. Eivinds far, Kai Ove Kvinlaug, jobber i AT Skog med oppdrag knyttet til stell av skogen. Sammen sørger far og sønn for at eiendommen blir forvaltet godt gjennom BEDRESKOG avtalen.

– I Farsund har vi tatt ut 5000 kubikk i år. Jeg har vært her mye i perioden med hogst, som startet før påske. Det er imponerende å se hvor bratt skogsmaskinførerne kan kjøre. Jeg er kjempefornøyd med gutta.

Kim Løland har kjørt hogstmaskinen og imponert skogeieren med felling i bratte lier.
Hallgeir Klungland har fraktet tømmeret ut fra det bratte terrenget hos Tor Lunder.

Liker en god diskusjon

– Jeg har bygd veier siden 2006 og har nå 10 kilometer med vei. Jeg har hatt hogster siden 2011. Jeg liker en god diskusjon. Eivind har en krevende jobb, konkluderer Tor. 

Eivind og skogsmaskinførerne ser ikke på skogeieren som krevende. Engasjerte skogeiere er noe de ønsker seg mer av.

Skogbruksleder Eivind Kvinlaug setter pris på den engasjerte skogeieren. Sammen har de funnet mange gode løsninger.

– Når jeg går i skogen, tenker jeg nesten alltid på hvordan eventuelle traktorveier kan gå i det bratte terrenget jeg har. Da er det ekstra gøy når Eivind og jeg finner noen mulige løsninger sammen. Eivind bistår med søknaden. Kommunen kommer med sine innspill.

– Da det etterpå ble realisert med dyktig gravemaskinentrepenør, førerne av hogstmaskin og lassbærer er fornøyd og tømmeret kommer ut av skogen, er det til å bli i godt humør av. Med mulighetene i skogfondet blir graveutgiftene overkommelige, presiserer skogeieren. 

Viktig at det er nyttig

Mens Tor lager eggerøre og serverer rundstykker han har laget selv i den gamle baksteovnen, er det ikke nok tid til å formidle alt han er begeistret for. Skogbrukeren er opptatt av hvordan utnytte ressursen fra ulike treslag, driftspris, framtidsskog og mulighetene som finnes gjennom tilskudd og skogfond.

– Tilskuddene i skogbruket til veibygging og ungskogpleie, er veldig bra. Jeg setter av maks i skogfond, som er 40 prosent av hogstoppgjøret. Det gir en fantastisk forrentning. I tillegg har jeg forvalteravtalen med AT Skog, som gir økonomiske fordeler, forklarer Tor.

Hallgeir, som kjører lassbæreren, og skogbruksleder Eivind oppsummerer oppdraget i det bratte terrenget hos skogeier Tor Lunder.

– Den gjør at jeg slapper av med hensyn til hogsttidspunkt og at skogen blir ivaretatt i et langsiktig perspektiv. Selv om jeg synes skogbruk er gøy, så er det viktig for meg at det jeg driver med også er nyttig og viktig for samfunnet og miljøet. Jeg har plantet 70 000 planter etter hogster jeg har hatt de siste årene. Etter årets hogst skal jeg få plantet 30 000 til. Den jobben setter jeg bort til AT Skog.

Positive mennesker

Tor har tre barn. Neste generasjon kan høste av innsatsen og investeringene han velger å gjennomføre.

– Det er sabla gøy å felle trær, gjentar Tor. Han beskriver den barnlige gleden har føler når trærne ligger pent i riktig retning.

– Det er dunder og brak. Fysisk er det knallhardt. Jeg forbrenner 5000 kalorier om dagen. Ungskogpleie er også sabla gøy. Det er en god fysisk jobb, som jeg ser resultater av med en gang.

– I skogbruket er det veldig mange positive mennesker. Det er lite som er et problem og problemer blir løst. Kommunen er veldig positiv og ønsker å få ting til, oppsummerer Tor før han smiler til kamera.

– Det var veldig synlig at tanna er borte, sier han i vurdering av motivet.

– Men det gjør ingenting. Jeg mistet en tann. Det gikk bra. Jeg ser fram til å jobbe som skogbruker i mange år framover.

Skrevet av Stine Solbakken
09/06/2023