Prisøkning på gran sagtømmer

Det er stor etterspørsel etter gran sagtømmer, både internasjonalt og fra norsk sagbruksindustri.

AT Skog trenger derfor mer gran sagtømmer i vår og sommer for å dekke kundenes sagtømmerbehov.

Prisøkningen gjelder drifter som starter opp fra 2. mai.

AT Skog øker prisene til skogeier med 25 – 45 kr/m3 avhengig av geografi og marked.

Tømmerprisene i ditt område får du ved å kontakte skogbruksleder eller se gjeldende priser i Min side.

Skrevet av Stine Solbakken
02/05/2023