De la bøkene vekk og dro til skogs

– Vi lærer utrolig mye av å møte skogsmaskinførere og skogbrukslærere ute. Det er mange som tror at skogfagstudiet på Ås er mer praktisk, men det er nesten bare teori. Derfor er dette et deilig avbrekk fra lesesalen, sier Sigurd Trømborg (til v) og Ola Huse fra Kongsberg.

De to er ute i en hogst i Nome, der entreprenørfirmaet Uvdal Skog hogger på oppdrag for AT Skog. Uvdal skog låner ut en lassbærer til studentene, som har fått en rask innføring i hvordan de skal betjene maskinen av dagens kursinstruktør Geir Håkon Myhre.

Sammen med 16 andreårsstudenter i skogfag på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), er Sigurd og Ola på et tre ukers opphold i Nome for å få innblikk i praktisk skogsarbeid.

Fra v. Ola Huse fra Kongsberg, Gerhard Fuglem fra Trondheim, Sigurd Trømborg fra Kongsberg, Mathilde Toverød fra Våler, Anne Sofie Mathiesen fra Storelvdal, Anne Våle fra Vinje og kursinstruktør og entreprenør Geir Håkon Myhre.

Samarbeid

– Vi har et samarbeid med Uvdal skog om opplegget rundt NMBU studentene. De får være med i driftslaget og kjøre tømmer med deres og vår lassbærer, forklarer avdelingsleder for undervisning på Nome videregående skole, avdeling Søve, Eirik Jensen. Skolen har i mange år hatt ansvaret for kurset, som 2. års studentene fra Ås skal gjennomføre.

Gjengen som skal ut å kjøre lassbærer, har øvd på skolens simulator dagen før.

– Simulator er artig og risikofritt. Det er annerledes å komme ut i skogen å kjøre maskinen til flere millioner kroner. Utfordringen er å bruke mange spaker samtidig og ha myke bevegelser, så ikke alt henger og dingler når du skal få tømmerstokkene oppi lassbæreren, forklarer studentene.

Må huske alle knotter

De følger med på skogsmaskinføreren til Uvdal skog, som enkelt får tømmerstokkene opp i maskinen og lesser av på leggeplassen, uten nøling og forsinkelser.

– Han er dreven, altså, konkluderer Gerhard før han og medstudent Anne Sofie drar oppover i hogstfeltet med en av skogsmaskinene. I den andre tar Mathilde og Anne plass.

– Det er veldig gøy – og litt skummelt. Å huske hvilke knotter som gjør hva og få til å kombinere høyre og venstre spak samtidig, er den største utfordringen, oppsummerer studentene.

Student Ola og kursinstruktør/entreprenør Geir Håkon.

Instruktør og entreprenør Geir Håkon Myhre er avbalansert og rolig ved synet av store maskiner som klatrer oppover i hogstfeltet med ferske førere.

– Sikkerheten er viktigst. De har øvd i simulator og fått instruksjoner. Nå må de få prøve seg uten at jeg henger over de, forklarer Geir Håkon, som selv var en fersk maskinfører for seks år siden. Nå eier han egne skogsmaskiner og stortrives med skogsarbeid.

Første felling med motorsag

Noen kilometer unna er en annen studentgjeng i gang med manuell hogst. Kursinstruktør i praktisk skogbruk, Torgeir Eklund, observerer og følger opp der det trengs, men på dag to går det overraskende greit med felling av trær, kvisting og traktorkjøring.

– Studentene lærer fort. De skal ikke bli tømmerhoggere, så jeg fokuserer mest på tømmerforståelse, som går ut på hvordan de skal kappe stokken med tanke på pris.

– De fleste studentene har ikke tatt i ei motorsag før, men det går bra. Det føles trygt når de feller trær og det må være en stor grad av frihet når de skal prøve seg, sier Torgeir.

Foran på tømmerstokken Elias Rossetnes fra Grong, fra v. Lisa Syversen fra Moss, Håkon Sæther Treimo fra Fredrikstad, Lisbeth Eid Storbråten fra Valdres, Stian Lauritzen fra Larvik, Konrad Åsødegård fra Dokka og kursinstruktør Torgeir Eklund.

– Dette er en skikkelig pangstart på året. Det er deilig å få praktisk skogbruk først, så forstår vi bedre teorien når vi kommer tilbake til universitetet, oppsummerer Elias og Lisa.

I tillegg til det praktiske arbeidet ute i skogen, der de får flere dager hver med motorsag, ryddesag og kjøring med skogsmaskin, kommer studentene til AT Skogs hovedkontor i Skien. Der får de vite hvordan AT Skog jobber med skogbruk, fra tømmerkjøp, tømmermarked og hvordan AT Skog tar hensyn i hogsten gjennom kravene i Norsk PEFC Skogstandard, til ressursutnyttelsen av tømmerstokken i AT Skogs verdikjede.

– Det har vært nyttig å høre om alle mulighetene som åpner seg i arbeidslivet med utdannelse i skogfag, oppsummerer studentene fra NMBU.

Skrevet av Stine Solbakken
29/08/2022