Vil du ha ansvar for planting og skogpleie i vest?

planting-illustrasjon

AT Skog søker etter skogkulturansvarlig på Vestlandet.

Du får ansvaret for planlegging og organisering av plantekjøp, plantesalg, planteutsetting, lager, logistikk og fakturering knyttet til dette.

Du vil sette i gang og følge opp inngåtte oppdrag på ungskogpleie og markberedning med innleid arbeidskraft. Du bistår skogbrukslederne i innsalg av våre tjenester knyttet til planting og stell av skog.

Dette medfører nær kontakt og samarbeid med skogeiere, entreprenører, skogeierlag og kommunale skogmyndigheter. Arbeidet foregår i tett samarbeid med de lokale skogbrukslederne. Andre arbeidsoppgaver vil kunne legges til stillingen i perioder. Arbeidsområde vil være Rogaland og Vestland fylke.

Kontorsted er Voss eller Bergen.

Se hele utlysningen: Finn.no

Søknadsfrist: 11. september 2022

Skrevet av Stine Solbakken
28/08/2022