Derfor har Eivind satt opp bom

– Dumping av søppel er det største problemet. Gamle madrasser og annet avfall kastes rett ut i naturen, forklarer Eivind Gisholt.

Han eier skog i landlige omgivelser i Skien og har til sammen seks skogsbilveier som er stengt med bom.

For det er slik mange opplever bommen, – som et ulovlig oppsatt stengsel som skal holde folk ute fra fine opplevelser i skogen.

– Jeg har ikke opplevd negative reaksjoner fra turfolk til fots. Jeg sier ikke nei om noen spør om å låne nøkkel til bommen. Her er turgåere velkommen.

Bom bøyd på midten

Han er ikke alene om å oppleve søppeltømming, tyveri og skadeverk. Sammen med naboene er det meldt fra til politiet om lyssky virksomhet på de litt mer avsidesliggende skogsbilveiene.

Politiet har rykket ut og funnet tjuvgods.

– Denne bommen er brutt opp tre ganger i år, sier Eivind. Den er bøyd på midten og tydelig skadet.

Innbrudd og brann

Sommeren 2018 oppfordret brannberedskapen på hele Østlandet om at skogeierne låste bommene. Skogbrannfaren var stor.

– Det er ikke lagt til rette for camping innover på skogsbilveier. Ikke alle er like forsiktige. Badegjester og turfolk på dagtid er bare hyggelig.

– Vi har lagt til rette for bading med flytebrygge, sittebenker og gressklipping, men vi ønsker ikke festing, sier Eivind.

Bom hindrer enkel tilgang med bil. Det reduserer også faren for innbrudd i hytter.

Veiansvar

Som skogeier er Eivind ansvarlig for at veien er i god stand. Skogsbilveien er bygd for tømmertransport. Bonusen er at trillende, rullende og gående kan komme seg til turområder som hadde vært mindre tilgjengelige uten vei.

– Hver gang det har kommet kraftig regn, sjekker jeg alle veier for tette grøfter og stikkrenner. Jeg risikerer erstatningsansvar hvis det skjer skade fordi veien er full av krater og hull.

– For å redusere faren for at skade skal skje, er bom nødvendig, oppsummerer Eivind Gisholt.

Turistforeningen støtter bom

– Problemstillingene grunneier beskriver kjenner vi oss igjen i og vi har forståelse for at det må være bom mange steder, sier daglig leder i Telemark Turistforening, Jon Atle Holmberg.

– Vi opplever også at de aller fleste grunneiere har samme positive grunnholdning til vandrere og friluftsfolk som Gisholt har. Som Gisholt sier, er veiene der for drift av skogen. Uten bommene ville vi opplevd økt motorisert ferdsel og mindre stille natur, sier Holmberg.

Bilfritt friluftsliv

– Selv om skogsbilveier er laget for skogsdrift, er det jo gjerne flere turfolk enn tømmerbiler som bruker dem i det daglige, sier daglig leder Bjørnar Løkstad i Grenland Friluftsråd.

– Veiene gir enkel tilgang til skogen for både gående og syklende, og nettopp på grunn av bommene, kan folk nyte naturen uten biltrafikk og støy.

– De fleste bommene er jo også omtenksomt utformet, med passasje for gående og syklende. Friluftsrådet fremmer enkelt og bilfritt friluftsliv. Bommer på skogsbilveier bidrar til dette, avslutter Løkstad.

Skrevet av Stine Solbakken
08/09/2020