– Tre blir så dyrt, sa folk

I Hjartdal kommune med 1600 innbyggere, åpnes et av landets første skolebygg i tre.

– Kostnadene ligger langt under stål og betong, sier fagsjef for drift og utbygging, Morten Sæther.

Trigget til å tenke nytt

Leder av Notodden skogeierlag, Hølje Kr. Jore, var vikarierende skogbrukssjef i Hjartdal da han fikk nyss om at fagsjefen vurderte som de fleste andre – bygg i stål og betong.

– Du må i det minste vurdere massivtre, sa Hølje.

– Nå har du muligheten til å gjøre noe som nabokommunen din ikke har klart ennå, fortsatte han.

– Det trigget meg selvsagt, humrer Morten.

Må si nei til omvisning

– Brannvesenet er positive til bruk av massivtre. Gjennomtrengningstida ved brann er betydelig lenger enn for tradisjonelt reisverk. Det visste jeg ikke, innrømmer han, som selv var skeptisk til trebygg da han begynte å jobbe med skoleprosjektet. Nå ser han mange fordeler.

– Trehus puster og gir et godt inneklima. Fra den gamle skolen sto ferdig i betong i 1964, har det alltid vært klaget på dårlig inneklima. Allerede nå, mange måneder før bygget er klart til bruk, vil entreprenører, kommuner og klimanettverk komme og se. Nå har vi ikke kapasitet til å ta imot alle som vil komme på omvisning.

– Mange ringer og spør meg hvordan dette bygget er mulig. Kostnadsrammen på skolebygget er under 73 millioner kroner. Kvadratmeterprisen er beregnet til 21 000. Vår erfaring hittil er at prosjekteringskostnadene er dyrere i trebygg, mens byggekostnadene er billigere.

Nytt omsorgssenter i tre

– Politikerne i Hjartdal har vedtatt at alle bygg skal oppføres i tre. Nå skal også det nye omsorgssenteret bygges i tre, sier Sæther.

Telemark Byggentreprenør AS bygger skolen, som skal stå ferdig til jul. Firmaet har også vunnet oppdraget med omsorgssenteret, som skal stå ferdig i september 2020.

– Vi er en skogbrukskommune, som hogger for lite. Kommunen ønsker mer hogst. Da er det viktig at vi viser vei.

– Mange snakker om trebygg, men Hjartdal får det faktisk til. Hvorfor?

– En av fordelene i Hjartdal, er de korte beslutningsveiene. Politikerne og ordføreren har nær kontakt med bygdefolket. Dessuten har vi brukt tid på å forklare fordelen med trebygg til alle som skal ta en beslutning.

– Hølje fikk meg til å lytte og skaffe meg kunnskap. Mitt råd til utbyggere, er å være nysgjerrig. Lytt til arkitektfirma og fagfolk, som har kunnskap om tre. De som ringer og innrømmer at de ikke kan så mye om tre, sliter ofte med at de har mange mot seg når de ønsker trebygg.

Leder prosjektet selv

Arkitektfirmaet Helen & Hard vant anbudskonkurransen om skolebygget ut fra pris og kvalitet. Fire firma med lokal tilhørighet, utfører jobben og Morten Sæther er selv prosjektleder.

– Som prosjektleder styrer jeg hele prosessen og følger byggingen tett. Det er slitsomt, men ser ut til å betale seg og være den beste løsningen. I Hjartdal høster vi en enorm erfaring nå. Det er ufattelig moro å jobbe med trebygg. Selv om det er noen måneder igjen før skolen er ferdig, ser det ut til at vi kan motbevise at bygg i tre blir dyrere, sier Morten, som innrømmer at han har noen søvnløse netter.

– Å velge noe som få andre utbyggere har gjort før, gjør meg nervøs. Jeg tror likevel at vi har gjort noe lurt.

Skrevet av Stine Solbakken
25/07/2018