Hogststart i Agder etter dispensasjon

Brannvesenet i Agder har mandag 30. juli besluttet at hogstaktiviteten kan gjenopptas både i Aust-Agder og Vest-Agder forutsatt godkjent dispensasjonssøknad.

Oppdatering tirsdag 7. august: Forbudet er opphevet i kommunene som hører til Brannvesenet Sør IKS (Audnedal, Farsund, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal og Åseral).

I tillegg har Flekkefjord brannvesen fattet samme vedtak og opphevet forbudet.

I øvrige kommuner i Vest-Agder tilhørende Kristiansandsregionen brann- og redning (Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla) og kommunene tilhørende under Setesdal brannvesen (Bygland, Bykle, Valle, Evje og Hornnes, Iveland), er det foreløpig ingen endring.  Det betyr at det fortsatt må søkes dispensasjon for drift i disse kommunene.

Dispensasjon forutsetter at entreprenørene tar de nødvendige hensyn og risikovurderinger i forhold til skogbrannfare.

 

Skrevet av Stine Solbakken
30/07/2018