– Det mest nyttige kurset hittil

Liv Elida Tennstrand og Ole Andreas Stang gjennomfører i disse dager et 3 ukers praktisk kurs i skogbruk på Søve sammen med 22 andre studenter fra NMBU.

Studentene kom på besøk til AT Skog en hel dag.

– Dette kurset er det mest nyttige jeg har vært på. I løpet av kursperioden får vi prøvd oss i mye praktisk skogsarbeid og det gir en god mestringsfølelse, sier Liv Elida fra Oppegård.

– Jeg er utdannet i økonomi og jobber i olje, men nå skal jeg overta gården hjemme. Jeg føler meg heldig som kan gå på dette kurset for å få mer kunnskap om skogbruk, sier Ole Andreas fra Sør-Odal.

Årlig studentkurs på Søve

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) på Ås samarbeider med Nome videregående skole avdeling Søve for sjette gang om kurset, som gir 5 studiepoeng. Under besøket hos AT Skog fikk studentene kunnskap om moderne skogsdrift. Gruppa bor på Søve, der de også øver i den nye hogst- og lassbærersimulatoren.

Økonomisjef Simon Thorsdal orienterte om AT Skogs oppdrag og tjenester for 7300 skogeiere. Han fikk også vite at studentene har stor tro på effekten av stipendordningen på skogutdanningen, som blant annet sponses av AT Skog.

Produksjonslederne Thomas Kristiansen og Christer Aartveit tok gruppa med ut i felt for å forklare om gangen i en tømmerdrift, fra tømmerkontrakt og miljøhensyn til detaljer om hogstmaskinen og sortiment.

Kjappe avgjørelser 

– Dette er en drift på 1500 kubikk. Vår jobb er å følge opp entreprenørene og hver enkelt tømmerkontrakt. Hogstmaskinen håndterer 5 meter per sekund, så maskinføreren må ta kjappe avgjørelser. I denne drifta kan det hogges 150 til 200 kubikk daglig, forklarte Thomas foran hogstmaskinen.

Han er utdannet driftstekniker fra NMBU, har kjørt hogstmaskin i rundt 10 år, jobbet som virkeskontroller og skogbruksleder før han nå jobber som produksjonsleder i AT Skog. Christers utdannelse er fagbrev i skogsmaskin før han studerte til maskiningeniør. Med denne yrkeserfaringen delte de gode råd.

Anbefaler skogbransjen

– Vi har en veldig trivelig jobb med oppgaver både inne og ute. Vi er et godt fagteam, som utfyller hverandre. Christer tar seg av slangekoblinger og jeg kan bidra med alle treslag på latin, som jeg fortsatt husker fra studietida, spøkte Thomas.

I løpet av 3 uker ser og utfører studentene mange skogsoppgaver. De er innom mekanisert skogsdrift med utkjøring av tømmer med lassbærer, hogst med motorsag, ungskogpleie med ryddesag og planting. Målet med kurset er å gi studentene bedre kjennskap til praktisk skogbruk før de senere skal ut i forvaltnings- og lederstillinger i skogbruket.

 

Skrevet av Stine Solbakken
20/06/2017