Harald kjøper de største stokkene

Aldri før har Harald Nisi kjøpt inn så mye grovt furutømmer som nå. Tinnoset sag opplever stadig større etterspørsel etter laftetømmer.

– Det er lett å bli tømmerblind, men jeg legger alltid merke til en sjelden fin stokk, sier Harald.

Interessen for kvalitetstømmer kommer ikke bare fra hyttebyggere, men også fra husbyggere som ønsker seg solide og pustende eneboliger.

Les mer om bygg i tre: Fjøs i fabelaktig furu

Kortreist tømmer

De største tømmerstokkene fra furuskoger i Øst-Telemark med lengde på opptil 10,5 meter, er spesialiteten på Tinnoset sag.

– Vi opplever økende interesse for bygging av eneboliger i laft. Mange er skeptiske til de tette nybyggene. Å bygge i laftetømmer koster heller ikke så mye mer.

Nytt tørkekammer 

For å møte etterspørselen, har sagbruket investert 1,5 millioner kroner i et fjerde tørkekammer. Tørkeprosessen er energikrevende, men Tinnoset benytter restene fra skjæringen og er selvforsynt med flis.

– Tømmeret må ligge 20 dager i tørkekammer. Med utvidelse av tørkekapasiteten, kjøper vi nå 7000 kubikk i året mot normalt rundt 6000. Vi kjøper tømmer fra AT Skog, Viken Skog og SB Skog, forklarer Harald.

Omsetter for 25 millioner

– Det er voldsomme dimensjoner i de største tømmerstokkene, men det er helt nødvendig når vi skal reise de største laftebyggene.

– Dette er ingen enkel bransje. Det er få små sagbruk igjen, men vi har bygd opp et godt rykte. Tinnoset sag har jobbet seg opp fra ingenting i 1989. Det har vært mange tunge tak, men driften er god i dag fordi vi har klart å utvikle oss.

Godt marked

– Til skogeierne vil jeg si at det er godt marked for de fineste og største tømmerstokkene. Spør skogbruksleder om muligheter for å levere laft. Minste dimensjon i toppen må være 30 centimeter og 35 i brysthøyde, forklarer Harald, som er utdannet forstkandidat.

Han har jobbet for Tinnoset sag siden 2001. I tillegg til nybygg har Telemark alene rundt 1000 verneverdige bygg, som trenger kvalitetstømmer til restaurering.

– Omsetningen i fjor var 25 millioner kroner og mesteparten blir ført tilbake til lokalsamfunnet. Det er veldig moro å skape verdier av tømmerstokken. Å jobbe med tømmer og skog gir meg en god følelse. Vi er stolte at det vi får til på Tinnoset sag, konkluderer Harald Nisi.

FAKTA

Tinnoset sag

NISJE: Skjærer og høvler grovt kvalitetstømmer fra Øst-Telemark til laft og restaurering. Leverer laftebygg og stavbygg i alle størrelser.

LAFTETØMMER: Seinvokst furu, som har høy andel kjerneved. Jordsmonnet kan være årsaken til at det vokser mer malmet furu i liene enn på flat mo. Laftetømmer skjæres med rot og topp slik at tømmeret følger den naturlige avsmalningen på treet.

OPPTIL 10,5 METER: Tinnoset sag kan håndtere opptil 10,5 meter lengde på stokkene mot vanlig saglengde på 6 meter. Tømmeret kantes på to eller fire sider. Vegg leveres ferdig høvlet med oval eller rett profil.

KJØPER LOKALT: Med beliggenhet i sørenden av Tinnsjøen i Telemark, ligger Tinnoset sag midt i et av de beste skogdistriktene i Norge.

 

Skrevet av Stine Solbakken
17/07/2017