Ekstrem skogbrannfare – totalforbud innført

I alle tre fylkene i AT Skogs geografi er det igjen innført restriksjoner mot aktivitet som kan føre til antennelse av skog og annen utmark.

DET ER TOTALFORBUD MOT BRUK AV ALL ÅPEN ILD.

Skogsaktivitet i Agder: Forbudet gjelder all aktivitet i skog og annen utmark, som skogsdrift, linjearbeid, kraft og tele, skyting på skytebane, rydding og tynning, kantklipping av veinettet, sliping av jernbanelinje, all form for bål og grilling samt annen liknende aktivitet som kan medføre brann.

Profesjonelle aktører innen skogsdrift i Agder kan søke det lokale brannvesenet om dispensasjon.

Skogsaktivitet i Telemark: I forbindelse med skogsdrift må stor forsiktighet utvises. Skogsdriftaktører kjenner farene og må nå fortløpende vurdere om situasjonen tillater drift. Dette følger av aktsomhetskravet i lov og forskrift om brann.

Profesjonelle aktører i Telemark innen skogsdrift må ikke søke om dispensasjon, men må vurdere driftssituasjonen fortløpende.

I Telemark er brannberedskapen organisert i skogbranntropper, som samarbeider tett med lokalt brannvesen.

Les saken her: Oves brannmodell får skryt

Lås bommene

Med bakgrunn i den store skogbrannfaren i hele Sør- og Østlandet, oppfordrer AT Skog alle skogeierne til å holde bommene låst inn til skogsbilveiene der det er mulig. Dette for å minske aktivitet, som kan øke risikoen for skogbrann.

Brannsjefene i Telemark og Agder har fattet vedtak om forbud mot bruk av åpen ild utendørs i alle kommuner i Telemark og Agder.

Det betyr også forbud mot grilling og motorsagbruk i eller i nærheten av skog.

Se mer på: www.brannsor.no

Meget stor skogbrannfare

– Forbudet omfatter bruk av all åpen ild som kan antenne gress, skog og lignende og gjelder fra 2. juli og inntil situasjonen endrer seg.
Skogbrannfaren Østafjells er når meget stor. Brannsjefene har på bakgrunn av dette innført totalforbud mot bruk av åpen ild utendørs, varsler brannsjefene i Telemark på Facebook. 

Dette kan du IKKE gjøre:

• Det er ikke lov å tenne bål og grille i nærheten av skog, ut- og innmark.
• Det er ikke lov å tenne bål og grille i strandsonen.
• Det er ikke lov å tenne opp bål eller grille på de vanligvis godkjente og tilrettelagte bål- og grillplassene.
• Det er ikke lov å brenne hageavfall, selv på egen tomt. Dette kan leveres inn på avfallsmottak.


Med bål forståes små kaffebål, bålpanner, stormkjøkken og andre kokeapparater med brennstoff.
Med grill forståes engangsgriller, kullgriller og gassgriller.


VENNLIGST UNNGÅ Å RINGE BRANNVESENET FOR Å BE OM LOV DA INGEN DISPENSASJONER VIL BLI GITT.

Forbudet gjelder inntil vedtaket blir opphevet. Brannsjefen oppfordrer alle til å respektere totalforbudet mot bruk av åpen ild i denne perioden.
Skader som eventuelt skulle oppstå som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann, kan medføre straffeansvar.

Ved brann eller farlige situasjoner, ta kontakt med brannvesenet på nødnummer 110.

Skrevet av Stine Solbakken
04/07/2018