AT Skog innfører driftsstans

Den ekstreme skogbrannfaren gjør at AT Skog innfører driftsstans i Agderfylkene og Telemark. På grunn av fylkesvise variasjoner vil tidspunkt for full stans skje som følger:

Aust Agder: Det innføres umiddelbar driftsstans og senest innen klokka 06.00 mandag 9. juli.

Vest Agder: Det innføres driftsstans snarest mulig og senest innen klokka 06.00 fredag 13. juli.

Telemark: Det innføres driftsstans snarest mulig og senest innen klokka 06.00 fredag 13. juli.

NB: Driftsstansen gjelder uavhengig av godkjente dispensasjonssøknader og varer fram til ny melding kommer fra AT Skog.

Unntak fra driftsstans er tømmerbiltransport og inntil videre ungskogpleie i Telemark på forhåndsgodkjent bestand.

 

Skrevet av Stine Solbakken
06/07/2018