En bedre skog for neste generasjon

– Jeg har god hjelp. Jeg har både dreng og senior, sier skogeier Hege Bratland Hølland (32) med den nyfødte datteren i armkroken.

Med en framsynt far og en skoginteressert mann, har hun full aktivitet på skogeiendommen i Sauda.

Først i vest

Faren hennes, Inge Atle Hølland, var den første skogeieren på Vestlandet som inngikk BEDRESKOG avtale. Serviceavtalen til AT Skog, som sikrer at eiendommen blir forvaltet der du mangler kompetanse eller tid, ble et tilbud fra AT Skog i Rogaland og Vestland fra i fjor høst.

God rådgivning

Skogbruksleder i AT Skog, Njål Søndenå, er en viktig ressurs i området for å øke aktiviteten i skogbruket. I Sauda og Suldal har fem skogeiere i tillegg tegnet BEDRESKOG avtale, der Njål får skryt for stødig rådgivning.

– Her kjenner alle hverandre og ærlighet er viktig. Njål er dønn ærlig og gir fantastisk god oppfølging, sier Inge Atle.

Han overtok skogen etter faren sin da han var 34 år. Skogarealet til Hølland er på 330 mål.

Ny vei og ny skogeier

– Veien inn til hogstområdet var fra 1934. I samarbeid med naboeiendommer har vi bygd ny vei. Veien har gjort det mulig å ta ut 5500 kubikk tømmer hittil, forklarer Inge Atle.

Skogen som bestefaren til Inge Atle Hølland (midten) plantet rundt 1940, blir hogd med taubane. Fra v. skogbruksleder Njål Søndenå. Høllands svigersønn, Geir Brustveit, har neste generasjon på skuldrene.

Datteren Hege overtok 1. januar i fjor i forbindelse med hogst, noe som utløser eierskiftetillegg på tømmeret. Hogstoppdraget var også såpass omfattende at Hege fikk stordriftstillegg fra AT Skog.

– Ser verdien i skogen

– Jeg har ikke det samme forholdet til skogen som pappa, men etter eierskiftet og oppfølgingen med BEDRESKOG ser jeg verdien i skogen. Samtidig er det en del arbeid med papirer, folk, vei og hogst, så hjelpen vi får fra pappa og skogbrukslederen er viktig for oss, sier Hege, som etter fødselspermisjonen til Tuva skal tilbake i jobben som ambulansearbeider.

Slipper til unge meninger

Heges pappa er veldig fornøyd med at neste generasjon har overtatt.

– Det er bedre at Hege og Geir får overta når de er motivert. Jo tidligere, jo bedre. Å gå rundt på tunet som en gammel nisse – det vil jeg ikke.

– Unge har en annen innfallsvinkel, der vi eldre kan gro fast i et spor. Det er moro å se den superinteressen dere har, sier han til de unge på andre siden av spisebordet.

Brems og gass

Svigersønnen Geir Brustveit (34) jobber offshore og som ambulansearbeider når han er hjemme i Sauda. En ny interesse har vokst fram, nemlig skogbruk.

– Det har vært en del diskusjoner, bekrefter de begge.

– Vi gjorde alltid sånn før, sier Inge Atle.

– Det er lettere å gjøre sånn, sier Geir.

En bremser og en vil gi gass.

Eierskifte med god overgang

– Det er løye å høre på dokker før dere blir enige, kommenterer Hege. For de lander en beslutning til slutt. Og den eldre innser at det er han som må gi seg. Det skjønner han.

– For oss var det heldig at Inge Atle overdro eiendommen til oss før en hogst, for da har vi fått en god overgang. Vi har fått en verdi inn på skogfondet til å forvalte eiendommen videre. BEDRESKOG avtalen gir oss råd hele veien og jeg begynner å få god peiling på hva skogfondet kan benyttes til, sier Geir.

– Der kjører pengene dine

Den siste hogsten skaper stor aktivitet i Sauda. Tømmerbilene frakter tømmer fra taubanedriften til Hege og Geir. Venninner sender snap til Hege når de ser enda en full tømmerbil kjøre gjennom sentrum.

– Der kjører pengene dine, skriver de. Hege ler.

Eiendommen er egentlig ganske liten, men oppfordringen fra det unge skogeierparet er klar.

– Eier du skog, så kom i gang med å forvalte skogen. Det er for mye som råtnet på rot.

Sjekk muligheter

– Det er viktig å få ut skog som er gammel, så det kan plantes nytt. Da bidrar vi til klimaet. Er en skogeier usikker på muligheter og verdier, så kontakt skogbruksleder for vurdering. I skogbruksplanen vår kan vi se hva vi har av volum i skogen og hva vi bør gjøre de neste 10 til 15 årene, oppsummerer Geir Brustveit.

Fått til mye

– Jeg blir glad på skogeiernes vegne når jeg ser hva vi har fått til, sier skogbruksleder Njål. Sammen med Arne Eiken, som er teamleder for BEDRESKOG i AT Skog, bidrar de med dokumentasjon, søknader og planer i et langsiktig perspektiv.

Skogbruksleder Njål Søndenå i AT Skog.

– Gjennom BEDRESKOG har vi fått til mye. Fylkeskommunen og kommunen har vært veldig positive. Det er moro å se at veien er ferdig, hogsten kan gjennomføres og at innbyggerne også nyter godt av skogsbilveien til turer, avslutter skogbrukslederen i Sauda, Suldal, Etne, Utsira, Haugesund, Tysvær, Karmøy og Vindafjord.

FAKTA

BEDRESKOG

BAKGRUNN: AT Skog lanserte BEDRESKOG i september 2017. Bakgrunnen for produktet var store uutnyttede skogressurser i Norge, samtidig som det er svært mange eiendommer som ikke har aktivitet. Serviceavtalen BEDRESKOG er et virkemiddel for å få opp aktiviteten i skogen i vår geografi.

EFFEKT: Etter fire års drift ser vi tydelig en trend med større aktivitet på de 200 eiendommene med BEDRESKOG avtaler enn på øvrige skogeiendommer. Hele 25 prosent av ungskogpleien som er utført, er gjort på BEDRESKOG eiendommer.

LANGSIKTIG PLAN: Veiprosjekter har vist seg å være et viktig suksesskriterium for BEDRESKOG eiendommene. Rådgivning i prosessen fra vurdering av ressursgrunnlag, søkeprosess, anbud, prosjektledelse og finansering, har siden 2019 resultert i:

33 veianlegg

Samlede investeringer for cirka 26 millioner kroner

5,4 km med klasse 7 traktorvei

23 km med klasse 3 og klasse 4 skogsbilvei

125 000 m3 tømmer ruller ut på disse veiene

Skrevet av Stine Solbakken
28/04/2022