Rekordår i urolige tider

Årsmøtet i AT Skog ble gjennomført digitalt 5. mai med stort engasjement og mange gode innspill.

Styrets forslag til disponering av årets resultat på 133,4 millioner kroner ble vedtatt. Det betyr at medlemmer, som leverte tømmer til AT Skog i 2021, får cirka 19 kroner/m³ i etterbetaling for levert tømmer.

Det er satt av 23,6 millioner kroner på medlemskapitalkonto til dette medlemsutbytte. I tillegg avsettes det 63,5 millioner kroner til etterbetalingsfond. 4 millioner kroner er satt av til forrentning av andelsinnskuddet og 42,3 millioner kroner overføres til annen egenkapital.

Utbetaler medlemsutbytte

Årsmøtet vedtok i fjor å avsette 14 millioner kroner på medlemskapitalkonto. Dette er individualisert medlemsutbytte, som er basert på medlemmenes samhandel i 2020. Styrets forslag var å utbetale dette i november i år og årsmøtet sa seg enig i dette.

Styreleders tale

– Dette viser viktigheten av felleskapet. Når resultatet blir godt, kommer det medlemmene til gode. Det skal lønne seg å levere tømmer gjennom AT Skog, sier en fornøyd styreleder Olav A. Veum som oppsummerte fortid, nåtid og framtidsmuligheter i sin tale.

Les hele talen: Styreleders tale til årsmøtet

Les nyhetssak fra årsmøtet her: skog.no

Valget

I arbeidet fram mot innstilling av kandidater hadde valgkomiteen lagt vekt på kontinuitet i styrearbeidet etter justering av styret sist år. Valgkomiteen hadde på forhånd gjort vurderinger av styrets sammensetning og kompetanse med bakgrunn i AT Skogs vekst, industrisatsing og betydelige omsetning på 2,1 mrd. kroner i 2021. I forslaget til styresammensetning, ble det også lagt vekt på geografisk fordeling.

Valgkomiteens innstilling ble vedtatt enstemmig.

Se forslaget her: Valgkomiteens innstilling

Fra møterommet i Skien ble årsmøtet gjennomført via Teams. Fra høyre adm.dir. Anders Øynes, styreleder Olav A. Veum, styresekretær/ bærekraft- og næringspolitisk sjef Simon Thorsdal, revisor Fredrik Nordgård fra Ernst & Young og intern revisor/regnskapsjef Marianne Gulløy Lia.

Les årsberetningen her: 2021

Skrevet av Stine Solbakken
07/05/2022