Er du vår nye skogbruksplanlegger?

For å få oversikt over hvilke muligheter som finnes på en skogeiendom og kartlegge ressurser som er tilgjengelig for hogst, har AT Skog skogbruksplanleggere som utarbeider ressursoversikter, også kalt skogbruksplaner, på våre medlemmers skogeiendom.

Arbeidet med skogbruksplaner omfatter tolking av flybilder på vinterstid og befaring ute i felt i barmarksesongen. I tillegg til skogbruksplaner arbeider skogbruksplanleggerne med verditaksering av arealer i forbindelse med ekspropriasjoner og eierskifte, miljøregistreringer og veiplanlegging. 

I AT Skog vil du få en spennende jobb i et trivelig arbeidsmiljø. Du vil raskt merke at folk her er kompetente, engasjerte og dedikerte. Samspill er viktig for oss og vi er opptatt av å yte service, både til hverandre, skogeierne og kunder.

Vi ønsker oss en skogbruksplanlegger som jobber selvstendig, effektivt og systematisk. Du må være innstilt på en del reisevirksomhet i Sør-Norge knyttet til feltarbeid, som kan innebære ukependling.

Les mer og søk her: finn.no

Skrevet av Torbjørg Loftesnes
08/03/2022