Kompensasjon for økte dieselpriser

Konflikten mellom Russland og Ukraina har medført betydelig økning i oljeprisen globalt.

For å sikre at hogst og transport av tømmer kan fortsette, til tross for vesentlig økte drivstoffutgifter, har AT Skog varslet tømmertransportørene om en ekstraordinær justering av transporttariffene med virkning fra 1. mars 2022.

Fra 14. mars 2022 kompenseres skogsentreprenørene med 10 kroner per registrert kubikk framkjørt og produserte volum. Ordningen gjelder i fire uker.

Sikrer drift til avtalt pris

AT Skog innfører en ekstraordinær kompensasjon og justering av transporttariffene for å sikre at skogeier får gjennomført driften til avtalt pris ved å kompensere transportører og skogsentreprenørene for økte drivstoffkostnader.

På lengre sikt må økte kostnader knyttet til tømmerdrift og logistikk dekkes inn i markedet.

Skrevet av Stine Solbakken
09/03/2022