Feller trær – unngår strømbrudd

Trær som henger over strømlinjer. Plutselig forsvinner strømmen. Godt vi har Odd Arne og Torbjørn.

De to linjerydderne kjører rundt i Vestfold og Telemark med motorsag, talje og vinsj. Rundt fem meldinger tikker inn fra innbyggere daglig til kundeservicen hos Skagerak Nett.

Mild vinter og mye vind i vår, har ført til flere oppdrag enn normalt. Trær holder på å falle eller har falt over strømlinjer. Alle saker som involverer trær, blir videresendt til Odd Arne Hassel og Torbjørn Melås.

Ut på oppdrag

– Da får vi inn oppdragene på ipad’en og vet bare hvor neste oppdrag er. Størrelse på trærne, hva jobben krever av oss og om vi kan løse det med motorsag, vet vi ikke før vi kommer fram. Noen ganger går vi langt innover i terrenget med tungt utstyr. Vi trenger ikke gå på treningssenter når arbeidsdagen er over, forsikrer Torbjørn.

Han beskriver jobben veldig enkelt.

– Vi pusler med små og store trær, sier han, men jobben er langt fra ufarlig. Sikkerheten står høyest på jobblista. En av dem er alltid leder i oppdraget. Risiko vurderer de sammen.

Risikotrær

Før Odd Arne og Torbjørn starter opp motorsagene, kontakter de grunneieren for å gi beskjed om jobben de skal utføre denne dagen. Andre oppdrag er linjerydding over lange strekninger.

Både høyspentlinjer, lavspentlinjer og regionale linjer skal holdes fri for store og små trær, som kan skape strømbrudd i storm og tung snø. På slike planlagte oppdrag har Skagerak Nett sendt ut varsel i forkant om at linjene skal ryddes i en gitt periode.

– Vi har jevnt mange oppdrag, spesielt nå som vi to jobber alene med meldinger om risikotrær i Vestfold og Telemark. Andre linjeryddere er på løpende skogryddingsoppdrag for Skagerak, forklarer Odd Arne.

Under en høyspentlinje i Sauherad, felles raskt trærne systematisk nedover ei li. Resultatet ser pent ut, tross kvister og nedlagte trær.

Unngår rot

– Vi må holde orden og legge trærne i en retning, ellers blir det bare rot, sier Odd Arne. De to kollegene driver begge hvert sitt firma og leier seg ut til Norsk Skogrydding, som igjen har anbudet på linjerydding for Skagerrak Nett.

Torbjørn nærmer seg pensjonistlivet. Han skal jobbe ut året, så vurderer han roligere dager hjemme i Drangedal. Odd Arne er også bosatt i Drangedal, der han trener elghund og jakter så mye han rekker når han ikke er linjerydder.

Kompensasjon til skogeier

Skagerrak Nett har en tinglyst avtale om rydding av et gitt antall meter på hver side av strømlinjer. Selskapet drifter 17 000 kilometer strømnett.

– Vi har et ryddebelte, der vi kan fjerne trær og kratt uten økonomisk kompensasjon til grunneier. Utenfor ryddebeltet erstatter vi alt vi hogger. Vi skal levere strøm til samfunnet, så vi må rydde det som kan falle ned på linjene, forklarer linjeryddingskoordinator Gaute Gjerpen i Skagerak Nett.

Stort sett går samarbeidet med grunneierne fint. Linjerydding er et økt krav fra myndighetene.

– Det har vært et stort etterslep på linjerydding i mange år og vi er ikke helt i rute. Skog som har vokst vilt i flere år, tar det lang tid å skjøtte godt igjen. Der vi har ryddet og etablert et system for rydding, har vi kontroll nå, forklarer Gjerpen.

Rydder linje på 10 mil

Det er ikke lenger fallende trær som er den vanligste årsaken til at strømmen går.

– Det er oftere defekte komponenter eller ledninger som ryker, som følge av is på ledningene som veier mange kilo per meter. Trær over linja er sjeldnere nå fordi vi har utført mye linjerydding slik at dette ikke skal skje, sier Gjerpen.

– Høyspentlinjene skal ryddes hvert sjette år og ryddebeltet er 30 meter bredt, forklarer Odd Arne. De andre linjene ryddes etter behov.

Linjestrekket i Sauherad, som er en del av høyspentlinjen Rød – Hjartdal, er 10 mil lang. Hele strekket skal ryddes i år. Etter dagens økt på denne linja, skal linjerydderne videre til Notodden på et oppdrag som haster. De skal fjerne to store trær som er i veien for en regionallinje.

100 personer rydder

Skagerak Nett sørger for at strøm kommer fram til 200 000 strømkunder og 340 000 innbyggere i hele Vestfold og Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan i Telemark. I tillegg eier og driver selskapet regionalnettet i Vestfold og Telemark.

Norsk Skogrydding tilbyr linje- og trasérydding av skog samt tilhørende tjenester i hele landet. Selskapet er basert på eksisterende virksomhet i AT Skog, SB Skog og Agder Linjerydding, som 100 % datterselskap. Hovedkontoret er i Skien med lokalkontor i Drangedal og Elverum. I barmarksesongen er rundt 100 personer i arbeid for Norsk Skogrydding.

Viktig info om trefelling

Skogeiere og entreprenører har plikt til å melde fra til Skagerak Nett hvis det skal hogges langs høyspentlinjer. Hjelp til felling av skog nær høyspentlinjer må bestilles i god tid slik at mannskapene rekker å utføre felling før skogsdriften er ferdig.

Trefelling langs høyspentlinjer kan være svært farlig. Hvis trefellingen gjelder trær som står nærmere en høyspentlinje enn 30 meter, skal Skagerak Nett alltid varsles. Nettselskapet vil være behjelpelige med arbeidet for å unngå skade på personer eller anlegg.

Les mer på nettsidene til Skagerak Nett: Trefelling nær strømlinjer

Skrevet av Stine Solbakken
03/06/2020