Frykter skogbrannår – se hva du kan gjøre

Det er stor fare for at 2022 kan bli et nytt rekordår for skogbranner her i landet, advarer forsikringsbransjen. Så langt ser tallene dystre ut.

– En lang periode med tørt vær mange steder i landet har bidratt til at sommersesongen har fått en lite hyggelig start. Antall registrerte skog- og gressbranner nærmer seg allerede 700, sier Per Asbjørn Flugstad, administrerende direktør i Skogbrand.

2000 skogbranner

Selskapet forsikrer mer enn 42000 skogeiendommer og er sterkt engasjert i forebyggende innsats.

I det forrige rekordåret 2018 ble det registrert drøyt 2000 skog- og gressbranner rundt i landet. Deretter fulgte tre år med nedgang i antall branner. Nå jobbes det aktivt for å forebygge en reprise på 2018.

Husk skogbrannplakat

– Vi er inne i perioden med bålforbud og har oppfordret skogeierne til å henge opp plakater som informerer om dette. Vi har også laget eget materiell beregnet på synlig plassering ved innfallsporter til skog og mark. Dette for å minne om faren ved bruk av alle former for åpen ild, sier Flugstad.

Last ned 113 – appen

Ni av ti skogbranner starter på grunn av menneskelig aktivitet. Friluftsfolket er en viktig målgruppe i arbeidet for økt aktsomhet ved ferdsel i skog og mark,

– Et godt råd er ellers å laste ned 113-appen, som er en effektiv tjeneste også for varsling av skogbrann. Den gjør det mulig å se hvor du ringer fra, slik at feilkildene ved en muntlig stedsangivelse bortfaller.

Forebygger i skogsdrift

– Også skogsdrift kan innebære betydelig risiko for antennelse av brann når det er tørt, så forebyggende innsats og bevisstgjøring innen berørte bransjer har høy prioritet.

– Her er ambisjonen en nullvisjon. Entreprenørene gjør en stor og viktig jobb for å bidra til dette. I år er også de nasjonale retningslinjene for skogsdrift, markberedning, avvirking og ungskogpleie oppdatert. De kan lastes ned fra våre hjemmesider, sier Flugstad.

Beredskapspakke for næringsdrift

Retningslinjene beskriver tiltak for trygg skogsdrift i perioder med stor skogbrannfare. De er utarbeidet i samarbeid mellom flere brannvesen, skogeierorganisasjonene, Maskinentreprenørenes forbund, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og forsikringsselskapet Skogbrand.

Her understrekes det blant annet at røyking er forbudt ved arbeid i skogbrannsesongen og at dette må formidles på arbeidstakernes språk.

Skogbrand skaffer beredskapspakke

Det pekes også på viktigheten av at det finnes en beredskapspakke på anleggsområdet. Den skal være påmontert skogsmaskiner i drift.

– Slike pakker består av en fylt vanndunk, spredekanne, spade og en såkalt skogbrannstryker, som benyttes til å kvele brann. Pakkene bestilles hos oss og hittil er det distribuert flere tusen av dem, sier Per Asbjørn Flugstad.

Denne pressemeldingen er sendt ut fra Skogbrand.

Spørsmål? Kontakt Per Asbjørn Flugstad, adm. direktør i Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig, telefon 482 12 580.

Skrevet av Stine Solbakken
10/05/2022