Gjentar suksessen – nytt nettkurs i januar

Skogkurs inviterer til nettkurs for skogsmaskinførere som vil ta fagbrev. Oppstart 19. januar.

Se mer hos Skogkurs: Ta fagbrev som praksiskandidat

Skogsmaskinentreprenørene Guttorm Dalen og Frode Dyrland er allerede i gang med utdannelsen, som skal ende opp med fagbrev som skogsoperatører.

– Vi bestemte oss for lenge siden at vi ville ta fagbrev, men det var for få påmeldte til kurset med fysisk oppmøte. I sommer kom nettkurset og det var veldig lettvint. Vi kunne ha tilnærmet normal produksjon i skogen etter å ha deltatt på 3 timer nettundervisning på formiddagen, sier Guttorm. De jobber i team på oppdrag for AT Skog i Midt-Telemark.

Stor interesse 

– De nettbaserte kursene ble en suksess med totalt 47 deltakere. AT Skogs område var overrepresentert med 18 deltakere. Det var 11 deltakere fra Agder, 4 fra Telemark og 3 fra Vestland, oppsummerer senior prosjektleder Mikael Fønhus i Skogkurs.

Kurset er rettet mot maskinførere med 5 års praksis, som ønsker å gå opp til fagprøve som praksiskandidat. Fra før har Guttorm fagbrev som elektriker og Frode som skytebas.

Ønsker mest mulig kunnskap

– I bunn og grunn er det min store interesse for skog og skogbruk som gjør at jeg vil ta fagbrev. Jeg vil ha mest mulig kunnskap. Både Frode og jeg er veldig opptatt av skogbruk. Det kan også være viktig å ha et fagbrev i framtida, sier Guttorm.

Skogkurs og Maskinentreprenørenes forbund (MEF) avdeling Skog arrangerte fire nettkurs i sommer. Som koronarelatert tiltak med støtte fra Kompetanse Norge, var kursene gratis for deltakerne. Kurset i januar er et samarbeid mellom Skogkurs og AT Skog. Entreprenører som kjører for AT Skog får redusert kursavgiften med 4000 kroner.

Tilbud til dyktige praktikere

– Vi benyttet zoom til undervisningen, som gikk over 3 uker. Det var flest påmeldte til kveldskurs, oppsummerer Fønhus. Skogkurs har nå rigget et nytt nettbasert teorikurs på samme plattform som sist.

Påmeldingsfristen er 13. januar: Eksamensforberedende kurs for praksiskandidater

– Mange dyktige praktikere liker ikke å lese pensum eller skrive eksamensoppgaver. Dette kurset gjør det enklere å bestå teoridelen av fagprøva, presiserer Fønhus. Teorieksamenen må være bestått før oppmelding til fagprøven.

Strengere krav

– Dyktige entreprenører er ettertraktet for oppdragsgivere og skogeiere, sier produksjonssjef i AT Skog, Christer Aartveit.

– Et fagbrev er et godt bevis på egen eller ansattes kompetanse. Samfunnet og skogsertifiseringen stiller stadig strengere krav til dokumentert opplæring og formell kompetanse.

– Er du kvalifisert, anbefales derfor dette kurset som ender med fagbrev, oppfordrer Christer.

Skrevet av Stine Solbakken
25/11/2020