­– Ser positivt på årene som kommer

Terje Austestad (28) har vokst opp med en far som kjører tømmerbil. – Jeg er arvelig belastet, konkluderer Terje, som har investert i eget skogsmaskinfirma.

I fjor etablerte han AM Skogsdrift sammen med broren Runar (30), som også jobber i skogen når han har friperioder fra Nordsjøen. Den tredje medeieren er Leif Arne Mathiassen, som kjører hogstmaskinen. Selv kjører Terje lassbæreren.

– Jeg kjørte tidligere skogsmaskin for et annet firma, men ønsket friheten som egen sjef. Vi har driftsavtale med AT Skog og utfører hogst i Midthordland, som omfatter kommunene Bergen, Bjørnafjorden, Tysnes og Samnanger, sier Terje.

Ikke søvnløs

De tre entreprenørene har investert 5,5 millioner kroner i skogsmaskiner. Gravemaskinen hadde Terje fra før. Den trengs til å grave veier til maskinene og rydde opp i kjørespor etter hogst.

– Jeg er ikke søvnløs eller bekymret etter investeringen. Jeg er positivt innstilt til framtiden og satser på at vi vil oppleve en oppgang etter billeangrepene i Tyskland. Jeg tror på større etterspørsel etter norsk tømmer om et par år.

Hogststopp

– Akkurat i vår og sommer har det vært tungt på alle måter med seks uker hogststopp. Tiltakspakken fra myndighetene hjelper. Det er jo bedre enn ingenting, men det kan ikke erstatte full drift, sier Terje.

Tross perioder med tunge dager, trives han godt med yrkesvalget.

– Jeg bestemmer dagene selv og får være ute i skogen. Den mest utfordrende perioden for oss er vinteren.

– I vårt område har vi aldri frost, så terrenget blir vått og bløtt. Får vi tørre perioder, er det en stor bonus. Skogbrannfare er noe vi må tenke på i de aller tørreste periodene, men vi opplever sjelden at det er så tørt, forklarer han i sommersola.

Om han får problemer med maskinene, hjelper det godt at han har fagbrev som industrimekaniker.

Skogdriftsfamilie

Terje har vokst opp på gård i Eikelandsosen med to brødre. Broren Hans Bjarte driver tømmerbilfirmaet sammen med faren Hans Arvid (67).

– Faren min synes selvsagt at satsingen på eget skogsmaskinfirma er bra. Vi lager jo arbeid til tømmerbilene, så det er bare positivt, sier Terje. Han bekrefter at samtalene i familieselskapene hos Austestad handler mest om tømmer og maskiner.

– Bygg mer velteplass

Hans Bjarte (37) kommer som avtalt innom velteplassen for å hente tømmer. Han har kjørt tømmerbil siden 2004. Firmaet Austestad Transport AS har fire tømmerbiler og 5 ansatte.

Tømmerbilsjåførene har et klart ønske til skogeierne.

– Både skogeieren og sjåførene tjener på bedre skogsveier og velteplass, der det er mulig å kjøre og snu med henger. Spesielt på Vestlandet har vi utfordringer med henger.

– Ofte må vi parkere den noen kilometer unna og kjøre mange flere turer for å få fraktet ut tømmeret. Dette koster tid og penger for alle, sier Hans Bjarte.

Bedrer lønnsomheten

– Skogeiere som planlegger og oppgraderer vei og velteplass i forbindelse med hogst, er en av de viktigste tingene de kan gjøre for økt verdiskaping.

– Jeg tror mange skogeiere ikke tenker på hvor mye dette betyr for å få en effektiv skogsdrift og transport i dag og i framtiden, legger han til.

Både Hans Bjarte og hans kollega Bjørnar Vik trives godt med arbeidsdagene som tømmertransportører. Begge har tidligere kjørt langtransport med helt annet tidspress.

– Tømmeret skal leveres innenfor en tidsramme. Så lenge vi gjør det vi skal og leverer som avtalt, har vi en frihet. Ingen annen transport har den samme friheten, sier de to.

Passer ikke på kontor

Noen hundre meter fra velteplassen, er Leif Arne (28) i gang med hogst i en skråning i 30 graders vinkel. Han har tidligere jobbet med skogsarbeid med motorsag, er utdannet agronom og har jobbet som avløser i melkefjøs.

– Skogsdrift på Vestlandet er utfordrende hver dag og langt fra et A4 liv. Maskinen kan utføre hogst i 40 graders vinkel, også, forklarer han, men redsel føler han ikke.

– Den dagen jeg blir redd, må jeg legge denne jobben på hylla. Det er kjekt å jobbe i skogen. Jeg kunne aldri sitte på kontor, sier Leif Arne.

Optimister

Tross en påvirket hverdag etter massehogst i Europa av billetømmer og produksjonstilpasninger etter pandemien, er eierne av AM Skogsdrift optimister.

– Vi koser oss, sier Terje mens han myser mot sola.

– Vi hadde et godt år i fjor og vi ser positivt på årene som kommer.

Skrevet av Stine Solbakken
17/08/2020