Godt resultat i 2016!

AT Skog leverte i 2016 de høyeste innmålingstallene siden 2005 med 991 000 m³ tømmer. Dette er også det tredje høyeste i AT Skogs historie. Det er 45 000 m³ mer enn 2015.

Sett i lys av den norske og internasjonale skognæringen, har AT Skog gjennom 2016 jobbet effektivt og målrettet. Arbeidet har omfattet operasjonalisering av strategi, organisasjon og nye forretningsmodeller for økt konkurransekraft og lønnsomhet i hele verdikjeden.

AT Skog er godt posisjonert for fortsatt å være en foretrukken samarbeidspartner hos våre kunder. Gjennom dette vil vi være førstevalget til skogeierne i Agder og Telemark.

Markedet

AT Skogs sagtømmerandel har sunket en del i 2016 sammenlignet med de to foregående år. Sagtømmerleveransene er derfor på samme nivå som i 2015, selv om totalproduksjon har økt med 4,5 %. Bedre avsetning har gjort at massevirkeandelen igjen har økt noe på bekostning av pallevirkeuttak. Gran massevirke hadde en økning på 12 % sammenlignet med 2015 og furu massevirke en økning på 21 % sammenlignet med 2015.

Salg og utsetting av planter økte ytterligere i 2016 etter at AT Skog passerte 2 millioner planter i 2015. Det er naturlig at planteaktiviteten øker, som følge av økt hogst. Det er likevel gledelig å se at skogeierne tar ansvar og investerer i framtidsskogen.

Etableringen av Viken AT Market sammen med Viken Skog, er et godt eksempel på utvikling av eksportmarkedet og ny forretningsmodell, som skal sikre et høyt aktivitetsnivå i skogen. Viken AT Market har inngått spennende samarbeid i en rekke land i Europa for 2017.

Finansielle nøkkeltall

Driftsinntekter (i millioner NOK)

2016: 646

2015: 618

Driftsresultat (i millioner NOK)

2016: 2,0

2015: – 15,5

Resultat før skatt (millioner NOK)

2016: 10,5

2015: – 14,3

Kontaktinfo:

 

Styreleder Olav A. Veum: olav@skog.no/ 901 38 998

Adm. Dir. Anders R. Øynes: anders@atskog.no/ 905 78 288

Skrevet av Stine Solbakken
15/02/2017