Hun gruser vei for 5 skogeiere

– Samarbeid om skogsveier er viktig, sier Gry Helen Lund Brekka. Etter at 32-åringen rustet opp 460 meter skogsvei for tømmertransport, er minst 50 tømmerlass kjørt ut fra skogsområdet i Hjartdal.

– Som eier av skogsveien er jeg ansvarlig for vedlikeholdet. Skogeierne som skal bruke veien, betaler en sum for hver kubikk tømmer de frakter ut. Skogsveien bidrar til kortere transportvei for tømmeret med lassbærer, noe som reduserer driftsutgiftene for skogeier.

– Svært viktig

– Det kan være vanskelig å få til samarbeid om skogsveier, men det er veldig positivt når vi får dette til, slik som i vårt tilfelle, sier Gry Helen, som overtok gården i Hjartdal fra foreldrene i 2012.

Hun bor på gården med ektemann og to barn. I år har hun hogd rundt 800 kubikk gjennom AT Skog.

– Vi hadde tenkt at vi skulle vente med hogst til 2017, men skogen var hogstmoden og det var behov for skogsvei, som flere kunne ta ut tømmer på. I første omgang har fire andre grunneiere benyttet seg av den nye veien. Den danner adkomst til en gammel fylkesvei, som har ligget ubenyttet i flere årtier.

Voksende skoginteresse

– Massene i området er godt egnet for veibygging med mye grus. Selv om det har vært utfordringer i forhold til stigning og kurvatur, har kostnaden blitt relativt rimelig på dette anlegget, forklarer skogbruksleder i AT Skog, Morten Hedegart. Skogbrukslederen berømmer Gry Helen for å ha tatt grunneierrollen på alvor.

– Hun har satt seg godt inn i forhold rundt eiendommen og raskt kommet seg over «dørstokkmila», fra passiv eier til aktiv skogbruker, sier Hedegart.

Tallfakta fra fylkesmennene i Agder og Telemark, viser at det ble investert totalt 32 millioner kroner i skogsveier i AT Skogs region i fjor. Det førte til 17 km ny skogsvei og 40 km ombygd vei. Investeringene utgjorde en snittpris på 560 kroner per meter.

Den ferske skogeieren på Brekka gård jobber som lærer på Sauland skole. Interessen for skog har vokst i takt med oppgavene.

– Før jeg overtok gården, visste jeg ingenting om skogbruk. Vi tok kontakt med AT Skog i forbindelse med overdragelsen for å få tips og råd. Jeg har deretter engasjert meg mer i skog. Jeg synes det er morsomt og interessant. Skogeierlaget i Hjartdal er flinke. De fortjener skryt for mange gode kurs, sier Gry Helen, som nå er vara til styret.

Lærer på kurs 

Hun har tatt motorsagkurs for damer i fjor, økonomikurs for å lære om skogfond og kurs i plantevernmidler.

– Jeg hadde ikke tatt i en motorsag før. Etter to dagers kurs, felte jeg store trær. Det var utrolig nyttig. Nå tar jeg og mannen min gjerne en tur i skogen, der vi hogger begge to. Som ny skogeier tenker jeg mye på hvor viktig det er å pleie skogen for at den skal bli en god ressurs. Jeg har lært at det er lurt å ha en plan. Da vet vi hva som skal gjøres når. Etter hogsten må det plantes, for eksempel. Vi plantet 1000 trær i fjor. Da sprøytet jeg selv.

FAKTA

Skogsbilveier

VIKTIG VEI: Norge har om lag 97 000 kilometer med private veier. Det er 3000 km mer enn det samlede offentlige veinettet. Halvparten av de private veiene, 48 400 km, er skogsbilveier, som først og fremst er bygd for å frakte ut tømmer.

TELEMARK: I 2015 ble det bygd 8,4 km ny skogsvei og ombygd knapt 24 km. Det ble investert totalt 13,5 millioner kroner i skogsveier i fjor.

VEST-AGDER: I 2015 ble det bygd 6,4 km ny skogsvei og 4 km ble bygd om. Investeringene i skogsbilveier var totalt 8,5 millioner kroner i fjor.

AUST-AGDER: Nesten 2 km ny skogsvei ble bygd i 2015 og det ble ombygd knapt 11 km. Investeringer i skogsveier var totalt 10,2 millioner kroner i fjor.

HVA PRIORITERES: Nybygging og ombygging av veiklasse 3 (helårs skogsbilvei), 4 (sommerbilvei) og 7 (traktorvei). Helårs bilvei med høy bæreevne for tømmerbil med henger, gis høyest prioritet. Traktorveier blir normalt ikke prioritert med tilskudd, men unntak kan være helårs traktorveier med viktig adkomstfunksjon til et helhetlig skogområde for en eller flere skogeiendommer.

FINANSIERING: Skogeier kan benytte skogfond og søke kommunen om tilskudd til nybygging eller ombygging. Før søknad må tiltaket være godkjent av kommunen. Fylkesmannen behandler søknaden om tilskudd.

KILDE: www.skogsvei.no og www.fylkesmannen.no

 

Skrevet av Stine Solbakken
29/11/2016