AT Skog kjøper seg inn i SB Skog

Konkurransetilsynet har avsluttet sin vurdering av salg av 34 prosent av aksjene i SB Skog fra Viken Skog SA til AT Skog SA. Transaksjonen blir nå gjennomført som planlagt.

Prosess siden våren 2016

Viken Skog og AT Skog har blitt enige om at AT Skog erverver 34 prosent av aksjene i SB Skog fra Viken Skog. Saken har siden våren 2016 vært til vurdering og behandling hos Konkurransetilsynet. Saken er nå avsluttet og transaksjonen er godkjent og kan gjennomføres uten forbehold.

– Fornuftig konklusjon

Styreleder i Viken Skog, Olav Breivik er glad for at denne saken nå har fått en fornuftig konklusjon. AT Skog og Viken Skog samarbeider tett på flere områder, blant annet gjennom det felles eksportselskapet Viken AT Market.
– Med AT Skog som medeier i SB Skog styrker vi selskapets plattform og grunnlag for utvikling ytterligere, sier Breivik.

Solid aktør

Styreleder i AT Skog, Olav Veum, ser frem til å bli medeier i SB Skog. SB Skog har etablert seg som en solid aktør i tømmermarkedet i Norge og komplementerer AT Skogs virksomhet.
– Vi ser dette som et viktig bidrag til å øke effektiviteten og verdiskapningen i hele verdikjeden, sier Veum.

For ytterligere informasjon kan følgende kontaktes:

Olav Breivik, styreleder i Viken Skog SA:  900 96 445
Olav A. Veum, styreleder i AT Skog SA:  901 38 998
Anders Roger Øynes, adm. direktør AT Skog SA:  905 78 288
Tor Henrik Kristiansen, daglig leder Viken Skog SA:  911 48 820

FAKTA:

AT Skog SA: Samvirkeforetak som eies av 7 500 skogeiere i Agder-fylkene og Telemark. Omsetningen er NOK 600 millioner kroner. Formålet er å tilby lønnsom tømmeravsetning og faglig gode skogtjenester, samt å sikre medlemmenes råderett over egne arealer. Selskapet har solid økonomi med 54 ansatte fordelt på distriktskontorer i Agder-fylkene og Telemark med hovedkontor i Skien.

Viken Skog SA: Skogeiersamvirke eid av 10 000 skogeiere på Østlandet. Selskapets årsomsetning i 2016 blir ca. NOK 1,7 milliard for konsernet, inkludert det heleide datterselskapet SB Skog AS. Viken Skog SA har 73 ansatte med hovedkontor på Hønefoss og fem distriktskontor. Selskapet er en viktig aktør i Norge på omsetning av tømmer og salg av skogtjenester. Selskapet har også betydelige eierposisjoner i andre viktige deler verdikjeden.

Skrevet av Stine Solbakken
15/12/2016