Her bestiller du skogbrannplakat

Ønsker du å bestille skogbrannplakater, kontakter du Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).

Bruk denne mailadressen til bestilling: trykksak@dsb.no

Skriv ut plakater på fargeprinter selv via denne lenken: Skogbrannplakat.pdf.

Den nye skogbrannplakaten er laga i miljøvenleg papir med våtforsterking.

Av miljøhensyn har DSB nå gått bort fra plakater i plast. Papiret i den nye plakaten, er av typen “Aquastrong” og har cellulosefiber med våtforsterking.

Papiret har en nedbrytingstid i naturen på 12 måneder.

Skogbrannhelikopter i beredskap

DSB er også ansvarlig for skogbrannhelikopteret, som er av typen AS 350 og kan løfte 1 000 liter vann.

Helikopteret er i fast beredskap i perioden 15. april til 15. august. Helikopteret er stasjonert på Torp utenfor Sandefjord og skal dekke hele Sør-Norge.

DSB overvåker skogbrannfaren løpende. I perioder med stor skogbrannfare, kan vi sette flere helikoptre i beredskap rundt om i landet, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen på nettsiden til DSB.

Over 300 skogbranner i fjor

Ifølge DSB var det i fjor 773 branner i gress- eller innmark og 301 branner i skog- eller utmark. 1 803 dekar produktiv skog og 84 405 dekar uproduktiv skog brant ned og skogbrannhelikopteret var i aktivitet ved 16 branner.

Håndtering av skogbranner er et kommunalt ansvar, men staten har flere ordninger for å bistå kommuner som rammes av skogbranner.

Nødnummer 110

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark. Hvis det er veldig tørt, kan kommunen innføre totalforbud også til andre tider.

–  I startfasen kan de fleste skogbranner slokkes med enkle midler. Alle branner må varsles så raskt som mulig til nødnummer 110. Mens du venter på hjelp, kan du starte slokkearbeidet selv. Ikke ta noen sjanser, men kom deg ut av området før flammene omringer deg, sier Pedersen.

Slik slukker du skogbrann: sikkerhverdag.no

Skognæringen tar ansvar

Skogbrand sørger for at 900 skogsmaskiner er utstyrt med brannslokkingsutstyr. 650 skogsmaskiner på Sør- og Østlandet fikk utstyr i fjor. I år skal 250 skogsmaskiner i Trøndelag motta slukkeutstyr.

Beredskapspakken, som består av 25 liters vanndunk, vannkanne med spredehode, brannsmekke og hakke, er satt sammen etter anbefaling fra brannvesenet.

Les hele saken om brannslokkingsutstyr i maskinene her: Lukter det svidd, er Olav klar

Skrevet av Stine Solbakken
14/05/2018