Studenter på besøk hos AT Skog

I disse dager gjennomfører studenter fra NMBU et tre ukers kurs i praktisk skogbruk på Nome videregående skole, avdeling Søve.

En hel dag hos AT Skog ga studentene innblikk i planlegging og gjennomføring av moderne skogsdrift.

Oppslagsbilde: Fra venstre Torgeir Eklund, lærer på Søve, Ann Kristin Lunde, AT Skog, Isak Sjølie Røyrvik, kursdeltaker, Magnus Austad, AT Skog, Ole Marius Sundby, Peder Surlien, Joep Westplate og Ola Selås, kursdeltagere.

På AT Skogs kontor i Porsgrunn orienterte Simon Thorsdal, direktør for bærekraft og samfunnskontakt, om AT Skogs oppdrag og tjenester for 8700 skogeiere.

Magnus Austad, teamleder for skog Telemark, og Ann Kristin Lunde, kvalitet- og miljøleder, tok studentene med til et skogsområde på Geiteryggen utenfor Skien hvor det ble utført hogst i 2023.

– Kjekt å lære mer om PEFC

Studentene hadde mange spørsmål og fulgte ivrig med når Ann Kristin og Magnus snakket om hvor viktig det er å stelle den nye skogen som kommer opp, og hvilke hensyn skogbruket tar til både friluftsliv og biologisk mangfold når det hogges.

– Det har vært veldig kjekt å lære mer om PEFC og se eksempler i praksis, sa kursdeltager Ola Selås.

– Og interessant å se konkrete eksempler på hvilke hensyn skogbruket tar når det hogges i et område som er mye brukt av turgåere, som for eksempel å sette igjen et belte med trær som skjerm mellom sti og hogstfelt, fulgte Isak Sjølie Røyrvik opp.

Årlig kurs

Kurset i praktisk skogbruk arrangerer årlig og skal gi relevant kunnskap for fremtidens ansatte i skognæring og skogforvaltning.

I løpet av de tre ukene kurset varer får de kunnskap om metodene og utstyret som brukes ved hogst og transport av tømmer, og om de viktigste industriene som bruker tømmer som råstoff.

Etter dagen hos AT Skog gikk turen videre til Hasås avd. Telemarksbruket for studentene fra NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet).

Skrevet av Maren Rønning
17/06/2024