Gruet seg til hogst – ingen ble sinna

– Jeg synes det er lurt å være aktiv med informasjon. Selv om jeg har hatt hogst i et populært turområde, møter jeg forståelse og hyggelige turfolk.

Tellef Dønnestad er medlem av AT Skog og Naturvernforbundet. Han er medlem av flere idrettslag der han rydder turstier. Han liker å jobbe i skogen og produserer ved for salg. Som ivrig bruker av skogen til løping og ski, forstår han godt at en hogst kan virke voldsom.

God dialog

– Da jeg skulle ha gravemaskin inn i skogen for å bygge vei til hogsten tidligere i år, skrev jeg på en gruppe for turfolk på Facebook at maskinen var på vei. Jeg forklarte at det skulle sprenges fjell for å få stein til veibygging og snuplass.

– Det kommer en del turfolk fra Kristiansand ut hit til Tveit. Det er et populært turområde. Reaksjonene har nesten bare vært positive og de skeptiske har jeg hatt dialog med, sier skogeieren med rundt 1100 mål produktiv skog i bydelen utenfor Kristiansand.  

Han presiserer at det var skogbruksleder Anders Aabel i AT Skog som foreslo å dele info om hogsten på Facebook-gruppene tilknyttet turløypene i Tveit. De sosiale kanalene er også benyttet i forkant av de andre tømmerdriftene som AT Skog har administrert i bygda.

Mye følelser

Mange skogeiere er bekymret når de skal få utført hogst. Hvordan blir reaksjonene på at trærne er borte og turterrenget endrer seg?

– Det er mye følelser i slike tilfeller, men det er akkurat det det er. Følelser. Det er mange fordeler med en hogst. I terrenget her er turstiene bedre og mer åpne enn på lenge, det er bygd en skogsbilvei som åpner opp for mer bruk av naturen og de åpne hogstflatene lyser opp i skogen.

Fra hogsten beholdt Tellef vedtømmeret selv. Han kapper med motorsag og kløyver med øks.

– Flatene vil gro til igjen fort. Jeg har lest om flatehogst og registrert at dette ofte fremstilles negativt. Jeg var skeptisk selv, men ble positivt overrasket over hvordan flatehogst ser ut.

– Hogsten utføres etter PEFC standarden og det blir ikke de store, nakne flatene. Det ser fint ut med store trær jevnt fordelt på flaten, sier Tellef, som har fått bekreftet fra turgåere at de heller ikke synes det ser ille ut.

Oppgradert tursti

– I innleggene jeg har skrevet på Facebook, har jeg invitert folk til å komme innom meg på plassen der jeg kløyver ved. Jeg jobber med ved i starten av en tursti, som er blitt oppgradert i forbindelse med hogsten.

– Jeg liker å prate med folk. Min erfaring er at dialog i forkant er lurt. Vær tidlig ute med informasjon om hva som skal skje i turområdet. Da kan du unngå negativitet underveis eller i etterkant.

Må bruke skogens ressurser

Hogsten i år var Tellefs andre etter at han overtok gården for rundt 25 år siden. Gjennom BEDRESKOG avtalen har det åpnet seg nye muligheter for aktiv skogsdrift. Hogsten ble utført av AT Skog.

– Jeg er opptatt av å bruke skogens ressurser. Det er viktig for samfunnet, miljøet og klima. Forståelsen for skogen er viktig, presiserer Tellef Dønnestad (52) før han henter motorsag og øks i sykkelveska.

Han har ikke bil. Transportmiddelet er sykkel både til skogs og til jobb. Hittil i år har han kløyvd 70 kubikk bjørk med øks.

Skrevet av Stine Solbakken
28/11/2022