Nytt rekordår for Viken AT Market

Viken AT Market har økt omsetningen for hvert år siden starten, bortsett fra i koronaåret 2020. I år eksporterer selskapet for første gang mer enn 1 million kubikkmeter med tømmer.

Eksportselskapet til AT Skog og Viken Skog ble etablert i 2015, og har levert tømmer på skip til utenlandske kunder siden 2016.

− I år passerte vi 1 million kubikkmeter med virke allerede i november. Det blir nok rundt 1,1 millioner kubikkmeter innen nyttår, forteller Kjersti Denver (bildet).

Hun er supply chain manager (logistikksjef på godt norsk) i Viken AT Market. Selskapet er eid av de to skogeiersamvirkene med en eierandel på 50 prosent hver.

250 skip

I fjor sørget selskapet for at 220 skip gikk ut av landet med norsk tømmer. Hvor mange det blir i år, er ikke helt sikkert. Antallet ender trolig på mellom 240 og 250 skip.

Skipene tar mellom 3500 og 6000 kubikkmeter med tømmer, som utgjør mellom 75 og 140 tømmerbillass. Foto: Egil Granum/Viken Skog

Økning på nesten 100 prosent

Det første året da Viken AT Market sørget for tømmereksport gjennom hele kalenderåret, var i 2017. Da ble det eksportert i overkant av 560 000 kubikkmeter med tømmer. I 2022 blir det altså nesten en dobling siden 2017.

− Vi har hatt en økning i tømmereksporten på mellom 15 og 22 prosent for hvert år. Unntaket er 2020, da det var en nedgang som skyldes at alt stoppet opp i noen uker i starten av koronapandemien. Deretter skjøt det virkelig fart igjen og vi har nå hatt to rekordår på rappen, oppsummerer Kjersti Denver.

Reddet verdier

Vindfallhogst er en av forklaringene på økningen for eksportselskapet det siste året. Det voldsomme uværet 19. november i fjor blåste ned millioner av trær, spesielt i Viken Skogs geografi.

Hogstentreprenørene har jobbet på spreng for å redde verdiene i skogen, mens tømmerbilsjåførene har stått hardt på for å få tømmeret fra skogområdene til kundene.

Massevirke og sagtømmer

I dag eksporteres nesten hver tredje tømmerstokk til utenlandske kunder. Sagtømmer utgjør det meste av det Viken AT Market eksporterer. Mye av det går til sagbruket Ilim Nordic Timber, som holder til i kystbyen Wismar i Tyskland og som er den største kunden til Viken AT Market. Og det meste av det som går til Baltikum, går til sagbruk i Latvia.

– Tidligere eksporterte vi mest massevirke, men nå er det mest sagtømmer, cirka 75 prosent i år. Det går fortsatt en del massevirke, for eksempel til Mercer i Tyskland og Södra og Billerud i Sverige, men etterspørselen etter norsk sagtømmer har økt betraktelig det siste halvannet året.

Flis til København

– I tillegg leverer vi biovirke og flis. Det går mange skip med flis fra Norge til København, der flis brukes til å varme opp store deler av byen. Det er en bevisst strategi fra København kommune i deres mål om å bli verdens første CO₂ – nøytrale hovedstad i 2025. Da trenger de klimanøytrale kilder, sier Kjersti Denver.

Disse har flest skipninger

Havneterminalene Viken AT Market har brukt mest i år, er Alvim i Sarpsborg, Lierstranda ved Drammen, Larvik, Herre i Porsgrunn, Eydehavn i Arendal og Strømsvika i Mandal.

Disse seks står for 86 prosent av aktiviteten. I tillegg har Viken AT Market avtale om tømmertransport fra cirka 25 mindre havner på Vestlandet, som til sammen utgjør cirka 14 prosent av totalen.

Mye som må planlegges

Logistikken er sentral del av jobben med å frakte den tunge varen til bestemmelsesstedet. Kjersti Denver har ansvar for terminalene og båtplanleggingen, og hun har kontakt med rederiene og operatørene som laster skipene med tømmer.

– Det er mye planlegging i mange måneder i forkant sånn at alt er på plass når skipene ankommer. Det skal være nok tømmer på terminalen, og operatørene må være klare. Vi gjør det vi kan for å bruke skip som frakter varer begge veier, tømmer ut av landet og andre varer hit til Norge, forteller Denver.

Kaiene i AT Skog

I år har eksportselskapet skipet ut mest fra Lierstranda. Det henger sammen med at Viken Skogs geografi har hatt klart mest vindfallhogst.

Fra kaiene i AT Skog er det skipet ut omkring 2,5 millioner kubikk tømmer siden starten i 2016. Opptelling hittil i 2022 viser at det er skipet mest tømmer fra Strømsvika i Mandal med rundt 136 000 kubikk. Kaiene på Vestlandet står for samlet rundt 130 000 kubikk, Herre i Bamble nesten 89 000, Eydehavn i Arendal knapt 78 000 og Lyngdal 3400 kubikk.

Oppsummert er nesten 436 000 kubikk tømmer skipet til Viken AT Markets kunder fra kaiene i AT Skogs geografi hittil i år.

Hovedartikkel: Bjørn H. Pettersen/Viken Skog

Skrevet av Stine Solbakken
28/11/2022