Frist for kandidatforslag til styret og valgkomiteen i AT Skog er 10. mars

Før årsmøtet 5. mai 2022 inviterer valgkomitéen alle medlemmer til å foreslå kandidater til verv i AT Skog.

Vi ber om innspill på kandidater til verv i AT Skogs styre eller valgkomité. Valgkomiteen ønsker en liste med navn som kan være aktuelle for verv nå eller senere.

I år ber vi spesielt om nye medlemmer til valgkomiteen da to av representantene, som har sittet ut sin treårsperiode, er på valg. To personlige vararepresentanter er derfor også på valg.

Send forslag på kandidater til:

E-post: simon.thorsdal@atskog.no

Frist: 10. mars 2022

Forslaget må inneholde navn og kandidatens CV (kun en side med den mest relevante informasjonen for vervet).

Kandidaten må være forespurt.

Dette er valgkomiteen 2022:

Åsta Midtbø

Odvar Eikeland

Sveinung Kjellemo

Jakob Hammer

Anne Bjørgunn Nordjore

Kristian Stray

Skrevet av Stine Solbakken
01/03/2022