Frist for kandidatforslag til styret og valgkomiteen i AT Skog er 28. februar

Før årsmøtet 10. mai 2023 inviterer valgkomitéen alle medlemmer til å foreslå kandidater til verv i AT Skog.

Vi ber om innspill på kandidater til verv i AT Skogs styre eller valgkomité. Valgkomiteen ønsker en liste med navn som kan være aktuelle for verv nå eller senere.

I år ber vi spesielt om nye medlemmer til valgkomiteen da to av representantene, som har sittet ut sin treårsperiode, er på valg. To personlige vararepresentanter er derfor også på valg.

Send forslag på kandidater til:

E-post: simon.thorsdal@atskog.no

Frist: 28. februar 2023

Forslaget må inneholde navn og kandidatens CV (kun en side med den mest relevante informasjonen for vervet).

Kandidaten må være forespurt.

Dette er valgkomiteen 2023:

Kristian Stray

Anne Bjørgunn Nordjore

Eli Bjorvatten

Margareth Ottesen Mjønes

Sveinung Kjellemo

Jakob Hammer

Skrevet av Stine Solbakken
01/02/2023