Kontakt Espen før det blir kaos

– 80 prosent av henvendelsene fra skogeierne løses i løpet av en kjapp telefon, sier advokat Espen Bjørbæk. Det er mye som kan forebygges på 30 gratis minutter.

Han har levert medlemsfordelen med gratis jusrådgivning til AT Skogs medlemmer i fem år. Erfaringen hans er at mye løses på 15 til 40 minutter.

Utnytter halvtimen godt

– De siste 20 prosentene må det jobbes videre med. Skogeierne som ringer er stort sett godt forberedt og utnytter halvtimen godt. Pågangen jeg opplever viser et behov for juridisk hjelp. Medlemsfordelen er et godt tilbud.

– Jeg får flest henvendelser om arvesaker, generasjonsskifter, grensetvister, veitvister og ekspropriasjon. Det er ikke så mange som spør om samlivsbrudd, men jeg kan også samlivsjus.

Dette svarer han ikke på

– Jeg har fordypning i skatterett, men jeg svarer likevel ikke på skattespørsmål fordi dette er noe man må jobbe med hele tiden for å være god og oppdatert. Jeg anbefaler ofte at skogeierne kontakter regnskapsfører med sine skattespørsmål.  

– Hyggelig med trøkk

Nesten halvparten av sakene hos advokat Bjørbæk handler om ekspropriasjon. Ekspropriasjon betyr at grunneier, om nødvendig med tvang, blir fratatt eiendom eller rettigheter mot erstatning.

– Jeg kan ha to til tre henvendelser daglig fra skogeiere som oppgir at de er medlem av AT Skog. Det er hyggelig med trøkk. Etter fusjonen i 2019, får jeg også henvendelser fra medlemmer i vest. Til tider er det litt krevende å forstå dialekter fra hele den store geografien, men jeg er oppvokst i Fyresdal og Melum, en liten bygd utenfor Skien. Jeg er ganske god på å forstå dialekter, sier advokaten, som erfarer at han har en stor fordel med oppvekst på bygda.

– Må forstå følelsene

– Eiendomsjus ligger mitt hjerte nærmest. Jeg liker problematikken i eiendomstvister. Du kan ikke bare forstå jussen bak. Du må vite hvordan ting fungerer i praksis. Det aller viktigste er å forstå menneskene det gjelder og følelsene som er involvert. Min jobb er å oppnå et best mulig økonomisk resultat for klienten. Det krever noe fra begge parter.

– Det er risikofylt å gå til retten. Rettssaker koster masse penger og energi. Det medfører også en større belastning i relasjonen mellom de involverte, presiserer Espen.

– Resultatet i retten er ofte svart/hvitt selv om virkeligheten er mer nyansert.

– Bli sett og hørt

Det kan være mange grunneiere involvert i eiendomssaker. På det meste har han representert 40 grunneiere i en sak.

– Det er krevende logistikk. Prosessen handler om å bli sett og hørt og tatt på alvor, sier Espen, som har kontor på Ulefoss i Midt-Telemark. Der jobber han sammen med kona, Ann-Karin H. Bjørbæk.

Hun er også advokat og jobber blant annet med familierett, arbeidsrett, konsesjonssaker og saker mot offentlige myndigheter.

– En kaospilot

Espen Bjørbæk ser på seg selv som en kaospilot. Når diskusjoner blir hissige og folk ikke har lyst til å snakke sammen mer, er advokaten den neste de ringer.

– Folk tar kontakt med advokat for seint. Da blir det dyrt, også. Ta kontakt i god tid før generasjonsskifte og samboerskap, anbefaler han.

– Hva bør skogeier gjøre for å få mest mulig ut av halvtimen med gratis råd?

– Send epost med en kort oppsummering om sakens tema og oppgi mobilnummer. Da kan jeg ta kontakt på telefon når jeg har forberedt meg. Over telefon kan vi avklare nyanser og forutsetninger.

– Noe som overrasker deg etter 20 år som advokat?

– Etter så mange år, er det få ting som overrasker meg. Det som forundrer meg, er enkeltes vilje til å gå til sak på grunn av prinsipper. Det er kostbart å være prinsipprytter. Verdens beste sak innebærer også risiko. En har aldri full kontroll på hva et vitne sier i vitneboksen eller hvilke preferanser dommeren har, sier advokaten.

– 90 prosent av sakene mine ender aldri i retten. Det førende i en sak er sjelden selve jussen, men å forstå faktum og finne gode løsninger som partene kan leve greit med videre. Likevel finnes det tvister som ikke lar seg løse i minnelighet og hvor rettssak er nødvendig for å få en avklaring.

Skrevet av Stine Solbakken
06/02/2022