Kvalitetstømmer? Bestill ungskogpleie nå

– Gå ut og sjekk skogen din før det blir grønt, oppfordrer skogkulturansvarlig Pål Hekkli i AT Skog.

En av AT Skogs entreprenører på skogkultur, Frem Skog, har erfaren arbeidskraft på plass. Daglig leder Tøger Skolem bekrefter at kapasiteten er god for å få utført stell i ungskog og planting.

– I fjor var det vanskeligste året i pandemien for å skaffe arbeidskraft. Da stengte grensene, men i år har vi god kapasitet og er klar for oppdrag, sier Skolem.

– Rydd i tide

– Det er viktig at ikke skogeierne kommer bakpå med ungskogpleie. Kommer vi sent inn for å rydde i en ung skog, er trærne større å skjære og oppdraget tar mer tid. Da blir det dyrere. Kvaliteten på grantrærne blir også forringet om rydding ikke blir utført til riktig tid, forklarer Skolem.

Bestill ungskogpleie: Kontakt din skogbruksleder

– Bestill nå for å sikre god planlegging og gjennomføring. Det er tidlig på våren det er lett å se behovet og lett å befare skogarealet, oppfordrer Hekkli.

Oppsummering fra SSB

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) ble det utført ungskogpleie på 329 554 dekar skog i Norge i 2020. Dette er den ferskeste oppsummeringen fra SSB, men mangel på arbeidskraft i 2021 førte til en reduksjon i ungskogpleien.

I 2020 kom pleid skogareal over 300 000 dekar på landsbasis for første gang siden 2010. Ambisjonen og oppfordringen i år, er å komme tilbake til den gode utviklingen fra før pandemien.

I AT Skogs geografi ble det utført ungskogpleie på 45 000 dekar i Vestfold og Telemark i 2020. I Agder ble 33 000 dekar pleid med ryddesag, mens i Rogaland og Vestland ble det ryddet på henholdsvis 2200 og 1000 dekar. Mest ungskogpleie i landet ble utført i Innlandet med knapt 121 000 dekar.

FAKTA

Ungskogpleie

FORMÅL: Rydde plass til fremtidstrærne ved å fjerne uønskede trær og annen konkurrerende vegetasjon. Framtidstrærne får mer lys, vann og næring, som gir bedre vekst, bedre rotsystem som gir styrke mot sterk vind og bedre tømmerkvalitet.

TIDSPUNKT: Ungskogpleie kan utføres en til tre ganger. Første gang normalt når trærne er mellom 1 og 4 meter høye (hogstklasse 2). Antall inngrep er avhengig av hvor fort konkurrerende vegetasjon vokser. Kostnadene ved ungskogpleie bestemmes i stor grad av treantall og trehøyde. Det kan derfor ofte være rimeligere å gjøre to inngrep, enn ett sent inngrep.

Skrevet av Stine Solbakken
18/03/2022