Stem på utsending til AT Skogs årsmøte

Valget er avsluttet – resultater blir publisert i Min side i månedsskiftet mars/april.

Valget gjennomføres digitalt fra 14. mars til midnatt 18. mars. Medlemmer i AT Skog har mottatt informasjon på sms om at valget er i gang.

Link til valglisten er sendt i epost.

Bruk din stemme

Alle medlemmer i AT Skog kan delta i valget og stemme fram en utsending fra sin valgkrets. Medlemmer i 69 valgkretser blir invitert til å benytte sin stemmemulighet via Questback.

Alle er valgbare

I valgoppsettet er alle medlemmer i valgkretsen valgbare. Medlemmet som får flest stemmer fra sin valgkrets, blir utsending til AT Skogs årsmøte 5. mai.

Hvem som blir valgt som utsending fra din valgkrets, blir publisert i Min side.

Skrevet av Stine Solbakken
06/03/2022